Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

CCA and B, LLC – Luchtsport Centrum Overijssel

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
19-07-2021
Rolnummer:
DNL2021-0027
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<elfontheshelf.nl>
Eiser(es):
CCA and B, LLC
Verweerder:
Luchtsport Centrum Overijssel
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1420
Publicatiedatum:
30-08-2021
Kern:

Een bonafide aanbod van goederen of diensten, legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam ontbreekt. De Domeinnaam is geregistreerd om voordeel te behalen uit het verwarringsgevaar dat kan ontstaan tussen de Domeinnaam en de Merken.

Samenvatting

Eiser is CCA and B, LLC, uit de Verenigde Staten. Eiser is een uitgeverij en is houder van meerdere merkregistraties voor THE ELF ON THE SHELF, waaronder het EU-handelsmerk ELF ON THE SHELF (hierna: Merken).

Verweerder is Luchtsport Centrum Overijssel, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <elfontheshelf.nl>geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat bijna het volledige Merk, met als enige verschil het weglaten van de eerste drie beschrijvende letters ‘‘THE’’. Hiermee lijkt de Domeinnaam verwarring wekkend veel op de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Domeinnaam is nooit omgezet in een actieve website. Dit gebruik wordt niet beschouwd als een bonafide aanbod van goederen of diensten, noch als een legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam. Bewijs dat Eiser Verweerder heeft gemachtigd om zijn Merken op enigerlei wijze te registreren of gebruiken ontbreekt. Ook is er nooit enige affiliatie, associatie of relatie geweest tussen Eiser en Verweerder. Tevens is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gelet op hoe onderscheidend de Merken zijn, acht het Panel het waarschijnlijk dat Verweerder de Merken op het moment van registratie kende of had moeten kennen. Aangezien de Domeinnaam de Merken vrijwel volledig omvat, wordt tot de conclusie gekomen dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd voor commercieel gewin.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug