Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

CCCP B.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-08-2016
Rolnummer:
DNL2016-0038
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
streetlab.nl
Eiser(es):
CCCP B.V.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1207
Publicatiedatum:
27-10-2016
Kern:

Verweerder gebruikt de domeinnaam streetlab.nl voor een website waarop materiaal met betrekking tot het televisieprogramma Streetlab wordt geplaatst. Door de informatie op de website wordt een band gesuggereerd met Eiser, de programmamaker en houder van het merk STREETLAB, die niet bestaat. Verweerder trekt internetgebruikers door de verwarring die hierdoor ontstaat en door de verwarring door de overeenstemming tussen de domeinnaam en het merk van Eiser.

Samenvatting

Eiser is CCCP B.V., een productiemaatschappij die televisieprogramma’s ontwikkelt en produceert, zoals het programma Streetlab dat vanaf augustus 2014 wordt uitgezonden bij KRO-NCRV. Eiser beroept zich op zijn beeldmerk STREETLAB, dat sinds 6 oktober 2015 ingeschreven staat in de Benelux. Op 14 november 2012 heeft Verweerder, [persoonsnaam], de domeinnaam streetlab.nl geregistreerd. Aan de domeinnaam is een website gekoppeld waarop beeldmateriaal uit het programma Streetlab, afbeeldingen van de presentatoren van het programma en het officiële Twitter account van Streetlab zijn geplaatst. Bovenaan iedere pagina staat de tekst ‘STREETLAB’ en ‘Vind hier alles over streetlab’. Eiser stelt dat de domeinnaam identiek is aan zijn merk en het verwarringsgevaar wordt vergroot door de inhoud van de website waar wordt aangehaakt bij het merk van Eiser. Daarnaast stelt Eiser dat Verweerder geen licentie heeft om de domeinnaam te mogen gebruiken. Ook zou Verweerder met de domeinnaam onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van het merk van Eiser. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Dit is volgens de geschillenbeslechter het geval, de domeinnaam is identiek aan het woordelement ‘streetlab’ dat het dominerende bestanddeel is van het merk van Eiser. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. De geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat Eiser de domeinnaam gebruikt voor informatieve dan wel commerciële doeleinden. Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat de website de consumenten misleidt met betrekking tot de relatie tussen Eiser en Verweerder. Hierdoor ontbreekt een legitiem belang voor Verweerder bij de domeinnaam. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter oordeelt dat Verweerder op onrechtmatige wijze aanhaakt bij het merk van Eiser door een band tussen Verweerder en Eiser te suggereren die niet bestaat. De domeinnaam wordt gebruikt om internetgebruikers naar de website te leiden, door gebruik van de verwarring met het merk van Eiser. Daarnaast heeft Verweerder de mogelijkheid om dit te weerleggen onbenut gelaten. De geschillenbeslechter concludeert daarom dat de domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt.

De vordering wordt toegewezen.


Terug