Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

CIP B.V. – Uitgeverij [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-08-2019
Rolnummer:
DNL2019-0018
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
cip.nl
Eiser(es):
CIP B.V.
Verweerder:
Uitgeverij [X]
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen, Bevoegdheid
Domjur-nummer:
2019-1342
Publicatiedatum:
30-09-2019
Kern:

Het onderhavige geschil heeft betrekking op de vraag welke consequenties een eerder gesloten overeenkomst heeft voor de rechtsverhouding tussen Eiser en Verweerder met betrekking tot de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter komt tot de conclusie dat voor de beantwoording van deze vraag de WIPO-procedure niet geschikt is, daarvoor dienen partijen zich tot de civiele rechter te wenden.

Samenvatting

Eiser in casu is CIP B.V. en daartegenover staat als Verweerder Uitgeverij [X], beiden afkomstig uit Nederland. In december 2014 is een overeenkomst gesloten tussen CIP Media B.V., verbonden aan Eiser, als koper en als verkoper Christelijk Informatie Platform B.V., verbonden aan Verweerder (hierna: Overeenkomst). In de Overeenkomst is onder andere opgenomen dat Eiser van Verweerder een onderneming koopt. Echter, uit de Overeenkomst blijkt dat daartoe niet de domeinnaam <cip.nl> (hierna: Domeinnaam) zal behoren. Daarentegen, Eiser huurt de Domeinnaam van Verweerder voor een periode van 10 jaar ingaande op 1 januari 2015. De huur bedraagt € 1 per jaar. Verweerder kan echter wel het gebruik van de Domeinnaam stopzetten indien hij van mening is dat de activiteiten van Eiser niet aan de visie en missie voldoen. De Domeinnaam werd in 1998 geregistreerd en leidt naar een christelijk-georiënteerd platform. 

Uit de overlegde stukken blijkt dat Eiser de handelsnaam CIP B.V. voert. Eiser stelt in casu dat de Domeinnaam overeenstemt met de handelsnaam van Eiser. Nu Verweerder slechts houder van de Domeinnaam is en de website niet gebruikt, vordert Eiser overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter wijst op het feit dat de Regeling is bedoeld om eisers een efficiënte en effectieve procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Het onderhavige geschil spitst zich toe op de vraag welke consequenties de Overeenkomst heeft voor de rechtsverhouding tussen Eiser en Verweerder met betrekking tot de Domeinnaam. Voor de beantwoording van deze vraag is de onderhavige procedure niet geschikt, daarvoor dienen partijen zich tot de civiele rechter te wenden. 

Kortom, de vordering van Eiser wordt onder de Regeling afgewezen.


Terug