Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

City Hotel B.V. - Fitland Oss B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak:
04-09-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOBR:2017:4802
Domeinnaam:
-
Eiser(es):
City Hotel B.V.
Verweerder:
Fitland Oss B.V.
Resultaat procedure:
vordering gedeeltelijk toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1257
Publicatiedatum:
27-02-2018
Kern:

Inbreuk handelsnaamwet. Handelsnamen vertonen zodanig grote gelijkenis dat verwarring bij het normaal oplettende, relevante publiek is te duchten. Gebruik van identiek aan handelsnaam zijnde domeinnamen wordt verboden. Vorderingen (deels) toegewezen.

Samenvatting

Eiser City Hotel B.V. drijft sinds 1980 onder de naam “City Hotel” een hotel, bar en restaurantbedrijf te Oss. Verweerder Fitland Oss B.V. drijft in Oss een hotel onder de recentelijk gewijzigde naam “City Resort Hotel Oss”. Deze naam werd na sommatie van City Hotel B.V. gewijzigd in “City Resort Oss”.

City Hotel B.V. vordert een verbod van de handelsnaam “City Resort Oss”. Dit gebruik omvat ook het gebruik van de domeinnamen welke identiek zijn aan de handelsnaam. 

De voorzieningenrechter overweegt dat de handelsnaam grotendeels een beschrijvend karakter heeft. Toch kan er onderscheidend vermogen worden toegekend aan de handelsnaam “City Hotel” door de opgebouwde naamsbekendheid sinds 1980 in de regio Oss. Dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het normaal oplettende, relevante publiek blijkt volgens de voorzieningenrechter evident uit de producties en wordt door beiden partijen erkend. Uit de producties blijkt dat meerdere personen bij “City Hotel” terecht zijn gekomen, terwijl zij hadden geboekt bij “City Resort Oss”.

Volgens de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant maakt de handelsnaam “City Resort Oss” inbreuk op de handelsnaam “City Hotel” volgens artikel 5 van de Handelsnaamswet.

Hetgeen overwogen met betrekking tot de handelsnaam, heeft volgens de voorzieningenrechter ook betrekking op de identiek aan handelsnaam zijnde domeinnamen. Het gebruik van de zogenoemde zuivere domeinnamen wordt dan ook verboden.

Het gevorderde wordt (gedeeltelijk) toegewezen.


Terug