Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Clarins – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-04-2021
Rolnummer:
DNL2020-0053
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<clarins-online.nl>
Eiser(es):
Clarins
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1415
Publicatiedatum:
21-07-2021
Kern:

Door de omstandigheden van de zaak, waaronder de gehele opname van de Merken in de Domeinnaam, de bekendheid van de Merken en het verzuim van Verweerder om te reageren op Eiser, volgt de conclusie dat er sprake is van registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Clarins, uit Frankrijk. Eiser produceert en verkoopt luxe huidverzorging, cosmetica en parfum. Eiser is houder van meerdere handelsmerken, waaronder een EU-handelsmerkregistratie voor het woordmerk CLARINS (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <clarins-online.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat de Merken in zijn geheel, met de toevoeging van ‘‘-online’’ hieraan. Er is een brede consensus dat de toevoeging van een dergelijke term verwarringwekkende overeenstemming niet voorkomt. De Domeinnaam lijkt hiermee verwarringwekkend veel op de Merken.   

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser stelt dat Verweerder nooit een licentie of anderszins toestemming heeft gegeven om de Merken op enigerlei wijze te gebruiken. Het Panel komt tot het oordeel dat Eiser heeft voldaan aan zijn verplichting om prima facie vast te stellen dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam, werden de Merken al gebruikt door Eiser voor zijn producten. Gelet op het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Merken van Eiser, volgt het oordeel dat Verweerder op het moment van registratie wist of op de hoogte had moeten zijn van het bestaan van Eiser. Het feit dat de Domeinnaam de Merken van Eiser in het geheel omvat, ondersteunt dat kwade trouw kan worden bevonden. Dit wordt versterkt door het gebruik van termen met een ‘‘inherente internetconnotatie’’, waardoor er een suggestie is van sponsoring of goedkeurig van de eigenaar van een Merk, alhoewel dit laatste juist ontbreekt.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug