Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Cloetta Holland B.V. – Zenith Mining

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
06-10-2020
Rolnummer:
DNL2020-0032
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<werkenbijcloetta.nl>
Eiser(es):
Cloetta Holland B.V.
Verweerder:
Zenith Mining
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1388
Publicatiedatum:
23-02-2021
Kern:

Eiser heeft via het moedermaatschappij rechten op de Merken. Omstandigheden waaruit blijkt dat Verweerder rechten op de Domeinnaam heeft verworven zijn afwezig. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Cloetta Holland B.V. uit Nederland en is een internationaal zoetwarenbedrijf. De moedermaatschappij van Eiser is houder van verschillende handelsmerken, waaronder het Uniemerk CLOETTA (hierna: Merken).

Verweerder is Zenith Mining, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <werkenbijcloetta.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  Eiser heeft vastgesteld dat hij via het moedermaatschappij rechten heeft op de Merken. De Domeinnaam bevat de term ‘‘cloetta’’ als onderscheidend element. De toevoeging van de beschrijvende woorden ‘‘werken bij’’ en ‘‘.nl’’ laat de Geschillenbeslechter buiten beschouwing bij zijn beoordeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Het voormalige eigendom van Eiser op Domeinnaam is geëindigd als gevolg van een hack. Toen de klacht werd ingediend, bleek de website van de Domeinnaam tot doel te hebben om persoonlijke informatie en gegevens van anderen te verzamelen. Ook is er nooit een zakelijke relatie geweest tussen Eiser en Verweerder. Verweerder is daarnaast niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en heeft hierop geen rechten verworven.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien het onderscheidende karakter van de Merken van Eiser, wist of had Verweerder moeten weten van de rechten van Eiser. De Geschillenbeslechter komt tot het oordeel dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om, voor commercieel gewin, internetgebruikers van Eiser naar zijn website te lokken.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug