Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Coccinelle S.p.A - Kaoyuanws Trade

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-03-2017
Rolnummer:
DNL2017-0008
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
coccinelleamsterdam.nl
Eiser(es):
Coccinelle S.p.A
Verweerder:
Kaoyuanws Trade
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2017-1243
Publicatiedatum:
12-05-2017
Kern:

Geen toestemming voor gebruik van Merk Eiser. Verweerder gebruikt de domeinnaam om bewust internetgebruikers naar zijn website te lokken, om hier financieel gewin uit te halen. Verweerder doet dit door verwarring te scheppen tussen het merk en de website.

Samenvatting

Eiser is Coccinelle S.p.A., een Italiaans modebedrijf. Coccinelle is een internationaal bekend merk voor tassen en accessoires. Eiser is houder van diverse COCCINELLE merken in diverse landen, waaronder sinds 2000 ook een EU merk.

Verweerder is Kaoyuanws trade uit Duitsland en is houder van de betwiste domeinnaam “coccinelleamsterdam.nl”.Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). Eiser heeft aangetoond dat zij houder is van het merk. De domeinnaam bevat het merk volledig en voegt de geografische term ‘Amsterdam’ toe. Deze toevoeging neutraliseert niet de overeenstemming met het merk. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. De website wordt gebruikt voor het aanbieden van Coccinelle producten. Er is kans op verwarringsgevaar tussen de website van verweerder en de onderneming van eiser. Verweerder heeft geen rechten of een legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam. Daarnaast is de domeinnaam niet gebruikt voor het bona fide aanbieden van goederen of diensten.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gebaseerd op bovenstaande tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder gebruikt de domeinnaam om bewust internetgebruikers naar zijn website te lokken, om hier financieel gewin uit te halen. Verweerder doet dit door verwarring te scheppen tussen het merk en de website. Dit wordt gezien als een registratie en gebruik te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug