Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

CONNECTED, t.h.o.d.n. BRONZENBEELDENWINKEL – LANKAL SPIEGELS

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak:
20-01-2021
Rolnummer:
C/08/258529 / KG ZA 20-286
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2021:277
Domeinnaam:
<bronzenbeelden-winkel.nl> en <bronzenbeelden-winkel.be>
Eiser(es):
CONNECTED, t.h.o.d.n. BRONZENBEELDENWINKEL
Verweerder:
LANKAL SPIEGELS
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2021-1411
Publicatiedatum:
28-06-2021
Kern:

Er is niet voldaan aan de criteria voor verwarringsgevaar. De Handelsnaam is aan te merken als een beschrijvende handelsnaam, waardoor het geen bescherming geniet tegen het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam of domeinnaam.

Samenvatting

Eiser is CONNECTED, t.h.o.d.n. BRONZENBEELDENWINKEL, uit Nederland. Eiser houdt zich bezig met detailhandel via internet in overige non-food (bronzen beelden, tuinbeelden en tuinschilderijen). Eiser is houder van de domeinnaam <bronzenbeeldenwinkel.nl> en de handelsnaam Bronzenbeeldwinkel (hierna: Handelsnaam)

Verweerder is LANKAL SPIEGELS, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <bronzenbeelden-winkel.nl> en <bronzenbeelden-winkel.be> geregistreerd (hierna: Domeinnamen).  

Eiser stelt dat Verweerder onrechtmatig handelt en het gebruik van de handels- en domeinnamen dient te staken. Eiser vordert onder andere de overdracht van de Domeinnamen.

De Voorzieningenrechter beoordeelt de vorderingen van Eiser binnen het kader van (artikel 5 van) de Handelsnaamwet. De Voorzieningenrechter oordeelt dat Verweerder geen inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Eiser door gebruik te maken van de nagenoeg gelijke en gelijkluidende handelsnaam Bronzenbeeld-winkel en de Domeinnamen.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat niet aan het eerste criterium van verwarringsgevaar is voldaan: een bij het publiekdreigende verwarring tussen de betrokken ondernemingen. De Handelsnaam is louter een beschrijvende handelsnaam. Eiser heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Handelsnaam een onderscheidend vermogen heeft gekregen door intensief gebruik hiervan. Beschermingswaardige bekendheid is onvoldoende gebleken.

De Voorzieningenrechter oordeelt tevens dat niet is voldaan aan het tweede criterium van verwarringsgevaar: een causaal verband tussen die dreigende verwarring en het voeren van de verboden handelsnaam. Ook als het verwarringsgevaar te duchten was, ligt de oorzaak hiervan in het beschrijvende karakter van de naam, waardoor de Handelsnaam onderscheidend vermogen mist. Aan het causaliteitsvereiste is dus evenmin voldaan.

Vorderingen van Eiser worden afgewezen. Het gebruik van de Handelsnaam is niet onrechtmatig, waardoor het gebruik van de Domeinnamen moet worden geduld door Eiser.


Terug