Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Corendon – Helo Holdings LTD

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-06-2015
Rolnummer:
DNL2015-0024
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
flycorendon.nl
Eiser(es):
Corendon
Verweerder:
Helo Holdings LTD
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Domeinnaamhandel, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1139
Publicatiedatum:
02-09-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam flycorendon.nl van Helo Holdings naar Corendon c.s., omdat het beeld naar voren komt van een structurele praktijk van domeinnaamkapingen door Helo Holdings.

Samenvatting

Eiser is Corendon c.s., houder van diverse merkinschrijvingen voor het woordmerk CORENDON voor diensten van een touroperator. Verweerder is Helo Holdings LTD, houder van de domeinnaam flycorendon.nl. De domeinnaam leidt naar een website waarop links naar concurrenten van eiser zijn geplaatst (pay-per-click-site). Tevens wordt op deze site de domeinnaam te koop aangeboden. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser. De geringe verschillen, te weten het toegevoegde beschrijvende onderdeel “fly” en de extensie “.nl”, doen daaraan niet af.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Eiser heeft dit voldoende aannemelijk gemaakt, omdat verweerder het teken Corendon nooit heeft gebruikt. Verweerder is onder deze naam ook niet bekend. Vast staat dat de aan de domeinnaam gekoppelde website tijdens deze zaak gesponsorde links toont op het gebied van reizen, voornamelijk voor concurrenten van eiser. Om deze redenen kan het gebruik door verweerder van de domeinnaam niet aangemerkt worden als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten dan wel gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. De merken zijn gedeponeerd vóór verweerder de domeinnaam heeft aangevraagd. Op de aan de domeinnaam gekoppelde website komen gesponsorde links voor naar concurrenten van eiser, waaruit het vermoeden opkomt dat verweerder bekend is met eiser, respectievelijk diens activiteiten. Dat vermoeden ontstaat ook nu de domeinnaam een samenvoeging is van de merken van eiser en “fly”, waarmee een van de kernactiviteiten van eiser wordt beschreven. Tevens wordt de domeinnaam te koop aangeboden op de daaraan gekoppelde website. Meegewogen wordt voorts dat verweerder kennelijk niet bereikbaar is op het adres dat bij SIDN is opgegeven. Daarnaast neemt de geschillenbeslechter in aanmerking dat tegen verweerder inmiddels een groot aantal uitspraken onder de geschillenregeling zijn gedaan, zodat het beeld naar voren komt van een structurele praktijk van domeinnaamkapingen door verweerder.

De vordering wordt toegewezen.

Gerelateerde uitspraken


Terug