Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Cozzmoss B.V. - De Nieuwe Krant B.V.

Procedure:
kantonprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
17-12-2013
Rolnummer:
1411745/ HA EXPL 13-176
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
-
Eiser(es):
Cozzmoss B.V
Verweerder:
De Nieuwe Krant B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
29-01-2014
Kern:

Samenvatting

Eiser is Cozzmoss B.V., een onderneming die zich bezig houdt met de handhaving en exploitatie van bij haar aangesloten auteursrechthebbenden zoals Trouw en De Volkskrant. Gedaagde is De Nieuwe Krant B.V., een onderneming die zich de laatste jaren heeft bezig gehouden met de exploitatie van de website [naam website]. In 2010 zijn op de website van gedaagde artikelen verschenen die afkomstig zijn van Trouw en De Volkskrant waarvan vaststaat dat Trouw en De Volkskrant auteursrechthebbenden op die artikelen zijn. Gedaagde heeft voor de openbaarmaking van deze artikelen geen toestemming gekregen van Trouw en De Volkskrant. In casu is in geschil of gedaagde aansprakelijk gehouden kan worden voor de inbreuken op de auteursrechten van Trouw en De Volkskrant. Gedaagde beroept zich op het ‘safe harbor-principe’.

De rechter vertaalt het beroep van gedaagde op het ‘safe harbor-principe’ in een beroep op artikel 6:196c Bw. Allereerst dient de vraag beantwoord te worden of gedaagde een dienstverlener is in de zin van artikel 6:196c lid 4 Bw. Of gedaagde een dienstverlener is in de zin van artikel 6:196c lid 4 Bw dient beantwoord te worden aan de hand van de vraag of gedaagde zich heeft beperkt tot neutrale levering van de dienst met behulp van een louter technische en automatische verwerking van gegevens die hem door zijn klanten (gebruikers) zijn verstrekt. De rechter oordeelt dat gedaagde niet aangemerkt kan worden als een ‘neutrale dienstverlener’ aangezien de bestuurder van gedaagde ter zitting heeft gezegd dat hij het algoritme van de website heeft bedacht. Dit algoritme selecteerde artikelen van de sublogs op basis van senioriteit en populariteit en artikelen die op bedrijfslogs stonden, werden van het algoritme uitgesloten. Gedaagde beschikte tevens over de mogelijkheid het algoritme zodanig aan te passen dat inbreukmakende artikelen van het algoritme werden uitgesloten, maar heeft van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt omdat de software – daarvoor benodigd – te duur was. De rechter oordeelt zodoende dat gedaagde het algoritme heeft bedacht, heeft toegepast en in staat was dit aan te passen, zodat zij controle had over de van anderen afkomstige informatie en zodoende niet aangemerkt kan worden als neutrale dienstverlener in de zin van artikel 6:196c lid 4 Bw. Aan de beoordeling van de overige vereisten van artikel 6:196c lid 4 Bw wordt niet meer toegekomen.

Het beroep van gedaagde op artikel 6:196c lid 4 BW slaagt niet. Zodoende is gedaagde aansprakelijk en wordt hetgeen door eiser gevorderd is, toegewezen.


Terug