Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

CPFilms - Reflect Glasfilm

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-08-2010
Rolnummer:
DNL2010-0039
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
llumar.nl
Eiser(es):
CPFilms inc.
Verweerder:
Reflect Glasfilm B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Procesrecht
Domjur-nummer:
2010-619
Publicatiedatum:
23-09-2010
Kern:

Samenvatting

Eiseres is product van raam- en glasfolie en rechthebbende op het Benelux woordmerk LLUMAR. Verweerder houdt zich bezig met de verkoop van glasfolie is houder van de domeinnaam llumar.nl.

 

Allereerst wordt bekeken of het verweerschrift tijdig is ingediend. Verweerder stelt pas 18 kalenderdagen na indiening bij het Instituut kennis te hebben genomen van het geschil. Binnen 20 kalenderdagen behoort het verweerschrift te zijn ingediend. Deze termijn is op verzoek van verweerder met een week verlengd. Binnen deze termijn is geen verweerschrift ingediend, maar pas 10 kalenderdagen na de verlengde termijn. Nu verweerder expliciet om een uitstel van 7 dagen heeft gevraagd van de initiële termijn, kan zij zich niet meer op het standpunt stellen dat de 20-dagen termijn op de dag van haar beweerde kennisname begon te lopen. Het verweerschrift wordt buiten beschouwing gelaten.

 

Aangezien verweerder geen verweer heeft ingediend, zal de vordering worden toegewezen tenzij deze de geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. CPFilms vordert overdracht van llumar.nl op basis van art. 2.1 van de geschillenregeling.

 

De domeinnaam llumar.nl is identiek aan het merk LLUMAR. Niet gebleken is dat verweerder producten te goeder trouw aanbiedt onder de domeinnaam, ze verkoopt enkel eigen producten op de website. Ook een eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam kan niet worden aangenomen. Verweerder is niet algemeen bekend onder deze naam.

 

De domeinnaam wordt gebruikt om voor commerciële doeleinden. Met gebruikmaking van de aanwezigheid van het merk van Eiser in de domeinnaam veroorzaakte verwarring kan verweerder voordeel halen door internetgebruikers te leiden naar de website reflect-glasfilm.nl.

 

Aan de vereisten is voldaan, de domeinnaam llumar.nl wordt toegewezen aan eiseres CPFilms.


Terug