Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Cras N.V. – Prelan Gemert

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-01-2013
Rolnummer:
DNL2012-0057
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
collstrop.nl
Eiser(es):
Cras N.V.
Verweerder:
Prelan Gemert
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-01-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is CRAS N.V., houdster van het Benelux- en gemeenschapsmerk COLLSTROP. Verweerster is Prelan Gemert en heeft de domeinnaam collstrop.nl geregistreerd. T&W Bouw vertegenwoordigt verweerster vanwege het feit dat zij de domeinnaam en handelsnaam van verweerster heeft overgenomen. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Geschillenregeling.

De geschillenbeslechter constateert dat de domeinnaam identiek is aan de merken van de eiseres.

De geschillenbeslechter stelt vast dat verweerster feitelijk producten onder de merken verkoopt en als gevolg daarvan als niet-geautoriseerde wederverkoopster van de producten die onder de merknaam van eiseres worden verkocht, dient te worden aangemerkt. In casu kan verweerster toch een recht of legitiem belang bij de domeinnaam hebben indien voldaan is aan de volgende criteria (Oki Data):

1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden; en
2. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden; en
3. de verweerder moet niet trachten alle relevante domeinnamen te registeren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registeren; en
4. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven.

De geschillenbeslechter oordeelt dat niet voldaan is aan het tweede en vierde criterium, zoals bovengenoemd. Op de website onder de domeinnaam biedt verweerster ook producten aan, die concurreren met producten, behorend tot de merknaam van eiseres. Tevens bevat de website geen tekst over de relatie van verweerster tot eiseres.

Aangezien verweerster de domeinnaam tevens gebruikt om producten aan te bieden die concurreren met de producten onder de merken, is er sprake van gebruik van de domeinnaam te kwader trouw. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 2.1 van de Geschillenregeling voldaan.

De geschillenbeslechter beveelt overdracht van de domeinnamen.


Terug