Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Creaton GmbH - Interactief Educatief Platform

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
16-04-2019
Rolnummer:
DNL2018-0068
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
creaton.nl
Eiser(es):
Creaton GmbH
Verweerder:
Interactief Educatief Platform
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2019-1333
Publicatiedatum:
28-06-2019
Kern:

Verweerder heeft een Domeinnaam geregistreerd lang voordat het Merk van Eiser is gedeponeerd. De Domeinnaam is echter gedurende een bepaalde periode niet gebruikt door Verweerder. Eiser stelt nu dat dit een grond is voor gebruik te kwader trouw en vordert een overdracht. De Geschillenrechter oordeelt dat de Regeling is bedoeld als een efficiënte en effectieve procedure tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. De Regeling kent geen verplichting een domeinnaam te gebruiken teneinde deze te mogen behouden. Het enkel niet-gebruiken van een domeinnaam voor een actieve website is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van kwader trouw. Bovendien is onder de Regeling een belangenafweging geen mogelijke grond voor overdracht van een domeinnaam.

Samenvatting

Eiser is Creaton GmbH uit Duitsland en is één van ’s werelds grootste producenten van bouwmaterialen en innovatieve bouwoplossingen. Zij is houder van het Uniewoordmerk CREATON en van twee Uniebeeldmerken met daarin het woord CREATON (hierna: Merken). Bovendien beschikt Eiser over enkele domeinnaamregistraties, zoals <creaton.com>. 

Verweerder is Interactief Educatief Platform uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <creaton.nl> (hierna: Domeinnaam) in 1999 geregistreerd. De Domeinnaam is vervolgens tot 2013 gebruikt door Verweerder ten behoeve van Verweerders Stichting Creaton en Stichting Interactief Educatief Platform. De Domeinnaam leidt ten tijde van deze uitspraak naar een website met informatie over Stichting Creaton. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. Eiser stelt dat de Domeinnaam momenteel gekoppeld is aan een niet-actieve website en dat het jarenlang bezet houden van de Domeinnaam mogelijk leidt tot verstoring van de handel van Eiser.

Verweerder stelt daarentegen dat de Domeinnaam is geregistreerd lang voordat het Merk in 2007 werd gedeponeerd. De Domeinnaam is vervolgens een bepaalde periode niet gebruikt omdat de activiteiten van Verweerder op een laag pitje waren gezet. Echter, de activiteiten zijn in 2018 weer opgepakt door Stichting Creaton. Verweerder meent dat er dan ook geen sprake is van het te kwader trouw registeren of te lang passief houden van de Domeinnaam. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bestaat namelijk uitsluitend uit het gehele Merk van Eiser. Vervolgens heeft de Geschillenbeslechter, om proceseconomische redenen, eerst het derde vereiste behandeld in plaats van het tweede vereiste van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt namelijk dat niet is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Regeling is bedoeld als een efficiënte en effectieve procedure tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. De Regeling kent geen verplichting een domeinnaam te gebruiken teneinde deze te mogen behouden. Het enkel niet-gebruiken van een domeinnaam voor een actieve website is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat er van kwader trouw sprake is. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt lang voordat Eiser het Merk heeft gedeponeerd en door Eiser is niets gesteld waaruit zou moeten worden afgeleid dat de Domeinnaam is geregistreerd of gebruikt om de handel van Eiser te verstoren. Bovendien beroept Eiser zich erop dat zijn belangen bij het gebruik van de Domeinnaam groter zijn dan de belangen van Verweerder. Echter, onder de Regeling is een dergelijke belangenafweging geen mogelijke grond voor overdracht van een domeinnaam. 

Kortom, de vordering van Eiser wordt afgewezen.

Gerelateerde uitspraken


Terug