Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Crédit Agricole S.A. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-04-2019
Rolnummer:
DNL2019-0006
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
creditagricole.nl
Eiser(es):
Crédit Agricole S.A.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1329
Publicatiedatum:
29-05-2019
Kern:

Het feit dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke registratiekosten, bewijst dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Vordering wordt toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Crédit Agricole S.A., uit Frankrijk. Eiser is een bank uit Frankrijk en biedt verscheidene financiële diensten aan, waaronder verzekeringen. Zij is houdster van het internationaal en Europees merk CREDIT AGRICOLE (hierna: Merken). 

Verweerder is [X], uit India. Verweerder heeft de domeinnaam <creditagricole.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam is gekoppeld aan een website met commerciële links naar, onder meer, auto- en woningverzekeringen. De Domeinnaam wordt momenteel te koop aangeboden. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam is verwarrend vergelijkbaar met de Merken van Eiser, omdat haar Merken in het geheel zijn overgenomen in de Domeinnaam. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Op basis van het bewijsmateriaal en de onbetwiste argumenten van Eiser concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder geen band heeft met Eiser en er ook geen enkele toestemming is gegeven om de Merken te gebruiken. Verweerder suggereert ten onrechte een verwantschap met Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt nu verwarring wordt gecreëerd met de Merken van Eiser. Bovendien is het feit dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke registratiekosten, bewijs dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser


Terug