Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Cruisewinkel.nl B.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
08-07-2016
Rolnummer:
DNL2016-00025
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
cruiswinkel.nl
Eiser(es):
Cruisewinkel.nl B.V.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw, Handelsnaam, Merk, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2016-1196
Publicatiedatum:
30-08-2016
Kern:

Bewuste misspelling van handelsnaam van Eiser om internetgebruikers naar een pay-per-click website te leiden. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Cruisewinkel.nl B.V., een reisbureau dat zich vooral richt op cruises. Eiser maakt gebruik van de domeinnaam ‘cruisewinkel.nl’ en heeft rechten met betrekking tot de handelsnamen ‘CRUISEWINKEL’ en ‘Cruisewinkel.nl B.V.’. Het moederbedrijf van Eiser is houder van het BENELUX merk ‘CRUISEWINKEL.NL’. Verweerder, woonachtig in Duitsland, heeft op 27 augustus 2010 de domeinnaam ‘cruiswinkel.nl’ (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Eiser betoogt dat er sprake is van gebruik te kwader trouw en cybersquatting. De Domeinnaam zou gelinkt zijn aan een pay-per-click website waar wordt doorgelinkt naar websites van derden. Verweerder heeft geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De Domeinnaam omvat de handelsnaam CRUISEWINKEL geheel, behalve de letter ‘e’ die weggelaten is. Volgens de geschillenbeslechter gaat het hier om een duidelijke misspelling van de handelsnaam van Eiser. De Domeinnaam stemt dan ook verwarringwekkend overeen met de handelsnaam van Eiser. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Verweerder leidt internetgebruikers naar een ‘pay-per-click site’ waarop weblinks staan naar verschillende aanbieders van cruises. Verweerder maakt gebruik van de bekendheid van de handelsnaam van Eiser en de overeenstemming tussen de handelsnaam en de Domeinnaam op een manier die niet bona fide noch een legitiem gebruik van de Domeinnaam inhoudt. Verweerder staat ook niet bekend onder de Domeinnaam en heeft geen rechten of belangen hierbij. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Eiser maakt al sinds 2009 gebruik van de handelsnaam CRUISEWINKEL dus moet Verweerder van de handelsnaam van Eiser op de hoogte zijn geweest ten tijde van de registratie van de Domeinnaam, zeker nu de Domeinnaam een duidelijke misspelling van die handelsnaam betreft. Daarnaast wordt de Domeinnaam ook te kwader trouw gebruikt. Door het gebruik maken van de Domeinnaam voor een pay-per-click website probeert Verweerder internetgebruikers naar zijn website te leiden, met een winstoogmerk, door het creëren van verwarringsgevaar met de handelsnaam van Eiser. Bovendien wordt de Domeinnaam op de website te koop aangeboden.

De vordering wordt toegewezen.


Terug