Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

De Korte Weg – De Vegetarische Slager Amsterdam

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
15-02-2015
Rolnummer:
C/13/579458 / KG ZA 15-34 SP/SvE
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2015:975
Domeinnaam:
devegetarischeslageramsterdam.nl
Eiser(es):
De Korte Weg
Verweerder:
De Vegetarische Slager Amsterdam
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
2015-1104
Publicatiedatum:
30-03-2015
Kern:

Verbod om verdere inbreuk te maken op de rechten van eiseres en tevens overdracht van de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl, omdat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden nu gedaagde in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst.

Samenvatting

Eiseres is De Korte Weg B.V., een bedrijf dat handelt onder de naam De Vegetarisch slager dat zich bezig houdt met de productie en verkoop van vegetarische producten. Eiseres is tevens houdster van beeldmerken met daarin verwerkt de bewoordingen De Vegetarische slager en De Vegetarische Viswinkel. Eiseres heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met gedaagde. Gedaagde is De Vegetarische Slager Amsterdam B.V., een vegetarische slagerij die is opgericht naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst met eiseres. Gedaagde is houdster van de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl.

Eiseres heeft de samenwerkingsovereenkomst ontbonden nadat zij meerdere malen heeft geconstateerd dat gedaagde naar haar mening in strijd handelt met de samenwerkingsovereenkomst. Eiseres vordert dan ook om iedere verdere inbreuk op de handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het online gebruik van de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl en daarnaast gedaagde te bevelen voor eigen rekening al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl zonder enige beperking wordt overgedragen aan eiseres.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de letterlijke tekst van de samenwerkingsovereenkomst, de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, gedaagde in strijd heeft gehandeld met de samenwerkingsovereenkomst. Eiseres heeft deze overeenkomst dan ook rechtsgeldig ontbonden, waardoor het gedaagde niet langer meer is toegestaan gebruik te maken van de handelsnaam, de merkrechten en de domeinnaam van eiseres. Gedaagde dient zich te onthouden van iedere verdere inbreuk op de handelsnaamrechten en de merkrechten van eiseres en tevens de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl zonder enige beperking over te dragen aan eiseres.

De vordering wordt toegewezen.


Terug