Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

De Persgroep Online Services B.V. - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-10-2017
Rolnummer:
DNL2017-0043
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
email-nationalevacaturebank.nl
Eiser(es):
Persgroep Online Services B.V.
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2017-1265
Publicatiedatum:
30-01-2018
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Domeinnaam wordt gebruikt ivm het ontplooien van malafide activiteiten. Gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is de Persgroep Online Services uit Amsterdam. Eiser biedt vacatures aan via internet op de website www.nationalevacaturebank.nl, zij is sinds 2000 houder van deze domeinnaam. Eiser is daarnaast ook houder van het Benelux woord- en beeldmerk Nationalevacaturebank.nl.

Verweerders is [Verweerder]. Verweerder heeft in 2017 de domeinnaam ‘email-nationalevacaturebank.nl’ geregistreerd. De domeinnaam linkt door naar de website www.nationalevacaturebank.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De merken zijn volledig opgenomen in de domeinnaam. Het enige verschil is de toevoeging van het beschrijvende woord email. Dit is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser stelt dat verweerder geen rechten of toestemming heeft m.b.t. het gebruik van de naam nationalevacaturebank. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiser hiermee prima facie heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft op de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Eiser heeft d.m.v. correspondentie aangetoond dat Verweerder zich schuldig maakt aan malafide activiteiten. Vanaf het aan de domeinnaam gekoppelde e-mailadres zijn e-mails verstuurd naar internetgebruikers, met het doel om persoonlijke gegevens te verkrijgen. De domeinnaam en de merken stemmen zodanig overeen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Er is in casu sprake van gebruik te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.

Kern: Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Domeinnaam wordt gebruikt ivm het ontplooien van malafide activiteiten. Gebruik te kwader trouw.


Terug