Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dealerstation B.V. – Dealerdirect B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak:
30-05-2013
Rolnummer:
C/08/137328 / KG ZA 13-98
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
beste-autobod.nl
Eiser(es):
Dealerstation B.V.
Verweerder:
Dealerdirect B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
14-06-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Dealerstation B.V., houdster van de domeinnaam besteautobod.nl. Gedaagde is Dealerdirect B.V., gebruiker van de domeinnaam beste-autobod.nl, welke op naam van de heer S. is geregistreerd. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam en legt hieraan een beroep op de artikelen 5 Hnw en 6:162 Bw ten grondslag.

De voorzieningenrechter oordeelt naar voorlopig oordeel dat de beantwoording van de vraag of eiseres de door haar geregistreerde domeinnaam besteautobod.nl als handelsnaam gebruikt in het midden kan blijven, nu reeds de niet, althans onvoldoende, weersproken stelling van gedaagde dat zij de domeinnaam beste-autobod.nl niet als handelsnaam gebruikt een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw in de weg staat. Het enkele feit dat gedaagde feitelijk gebruik maakt van de domeinnaam beste-autobod.nl doordat zij deze website doorlinkt naar de website ikwilvanmijnautoaf.nl maakt dit niet anders. Dit is immers nog geen gebruik van de domeinnaam als handelsnaam.

Ten aanzien van artikel 6:162 Bw oordeelt de voorzieningenrechter naar voorlopig oordeel als volgt. Het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf is niet onrechtmatig, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan de ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er echter niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. Hiervan is echter geen sprake. Hoewel tussen partijen vaststaat dat de domeinnamen in geringe mate afwijken, staat ook vast dat ikwilvanjeautoaf.nl de handelsnaam is van gedaagde. Op de website ikwilvanjeautoaf.nl wordt geen enkele verwijzing gemaakt naar beste-autobod.nl dan wel besteautobod.nl. Het relevante publiek zal bij kennisneming van de inhoud van de website ikwilvanmijnautoaf.nl wel begrijpen dat zij niet op de website van besteautobod.nl is beland dan wel dat deze daaraan gelieerd is. Verwarringsgevaar is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aldus niet te duchten.

Ten slotte overweegt de voorzieningenrechter naar voorlopig oordeel dat de domeinnaam beste-autobod.nl niet op naam van gedaagde staat geregistreerd maar op naam van de heer S. Nu de heer S. geen partij is bij dit geding kunnen de vorderingen met betrekking tot deze domeinnaam reeds hierom niet worden toegewezen.


Terug