Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Decathlon - PMG Marketing

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
23-12-2019
Rolnummer:
DNL2019-0034
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
quechua-tent.nl
Eiser(es):
Decathlon
Verweerder:
PMG Marketing
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1357
Publicatiedatum:
30-01-2020
Kern:

Betreffende Domeinnaam is verwarringwekkend in overeenstemming met de Merken van Eiser. De enkele toevoeging van het woord ‘-tent’ is onvoldoende om de verwarring op te heven. Verweerder biedt bovendien tenten aan van een ander merk onder de betwiste Domeinnaam. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Decathlon, uit Frankrijk. Eiser is een Franse fabrikant en handelaar in sport- en vrijetijdsartikelen. Daarnaast is Eiser houder van verschillende merkregistraties met daarin het woord QUECHUA verwerkt (hierna: Merken) en bovendien heeft Eiser meerdere domeinnamen geregistreerd met daarin het woord QUECHUA.

Verweerder is PMG Marketing, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <quechua-tent.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam is gekoppeld aan een website waarop tenten van verschillende merken worden verkocht en bovendien maakt de website gebruik van de officiële foto’s van QUECHUA.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam is verwarrend genoeg vergelijkbaar met de Merken, aangezien deze volledig zijn opgenomen in de betwiste Domeinnaam. Er is enkel ‘-tent’ toegevoegd aan de term QUECHUA. Deze toevoeging verhindert niet dat er een verwarrende gelijkenis wordt gevonden aangezien QUECHUA het dominante element blijft.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft niet aangetoond dat hij bekend is onder de naam QUECHUA. De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser prima facie heeft aangetoond dat Verweer geen recht of legitiem belang heeft bij de betwiste Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Merken van Eiser dateren aanzienlijk van vóór de registratie van de betwiste Domeinnaam. Verweerder heeft waarschijnlijk al voor de registratie kennisgenomen van de Merken en producten van Eiser. Bovendien worden onder de Domeinnaam tenten van een ander merk aangeboden. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug