Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Deezer SA – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
05-10-2016
Rolnummer:
DNL2016-0035
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
deezer.nl
Eiser(es):
Deezer SA
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Overige onrechtmatige daad, Merk
Domjur-nummer:
2016-1212
Publicatiedatum:
29-11-2016
Kern:

Verweerder gebruikt de Domeinnaam om internetgebruikers te leiden naar een pay-per-click website, waar links naar verschillende commerciële websites en websites van derden worden getoond waar online muziek diensten worden aangeboden. Volgens de geschillenbeslechter is dit feitelijk een vorm van misrepresentatie en impersonatie. Vanwege het onderscheidend vermogen van het merk en vanwege het feit dat Eiser zijn diensten gestart is in Frankrijk, waar Verweerder gevestigd is, moet Verweerder zich wel bewust zijn geweest van de rechten van Eiser ten tijde van het registreren van de Domeinnaam.

Samenvatting

Eiser is Deezer SA, een Frans bedrijf dat sinds 2007 online muziek on-demand aanbiedt. Eiser heeft rechten met betrekking tot verscheidene Franse en internationale merkregistraties met betrekking tot de term DEEZER. Eiser maakt gebruik van de domeinnaam deezer.com voor het aanbieden van zijn diensten. Op 10 januari 2011 heeft Verweerder de domeinnaam deezer.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam verwijst door naar een website waar verschillende pay-per-click links worden getoond, inclusief diensten van derden. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt zonder toestemming en te kwader trouw.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Het merk DEEZER, dat ook in Nederland bescherming geniet, is volledig overgenomen in de Domeinnaam. De geschillenbeslechter concludeert dat de Domeinnaam identiek is aan dit merk. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat Eiser prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft. Het heeft er de schijn van dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om internetgebruikers te leiden naar een pay-per-click website, waar links naar verschillende commerciële websites en websites van derden worden getoond waar online muziek diensten worden aangeboden. Dit gebruik van de Domeinnaam is volgens de geschillenbeslechter feitelijk een vorm van misrepresentatie en impersonatie. Dit gebruik kan daarom niet worden aangemerkt als het bona fide aanbieden van goederen of diensten noch als legitiem non-commercieel gebruik of eerlijk gebruik van de Domeinnaam. De stelling van Verweerder, dat er geen sprake is van misleiding omdat het niet zeker zou zijn dat Eiser dezelfde diensten aanbiedt in Nederland als in Frankrijk, is niet relevant omdat het gebruik van de Domeinnamen door partijen niet stopt bij fysieke grenzen. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Door het onderscheidend vermogen van het merk en het feit dat Verweerder gevestigd is in Frankrijk waar Eiser de dienst voor het eerst uitbracht, moet Verweerder zich bewust zijn geweest van de rechten van Eiser. Daarnaast concludeert de geschillenbeslechter dat de Domeinnaam bewust wordt gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website. Dit vormt gebruik te kwade trouw. Bovendien stelt de geschillenbeslechter vast dat Verweerder de Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te koop heeft aangeboden.

De vordering wordt toegewezen.


Terug