Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

deFine - verweerder

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-12-2010
Rolnummer:
DNL2010-0051
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
define.nl
Eiser(es):
deFine V.O.F.
Verweerder:
[verweerder]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-01-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser deFine drijft een onderneming die zich richt op ICT-dienstverlening, waaronder het ontwerp van interfaces. Ze is rechthebbende op het merk DEFINE. Verweerder is particulier en houder van domeinnaam define.nl. DeFine vordert overdracht van de domeinnaam op basis van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam identiek is aan het merk DEFINE. Het betoog van verweerder dat van verwarring geen sprake is, doet niet terzake.

 

Aan het tweede vereiste wordt niet voldaan: verweerder heeft een eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam. Verweerder heeft aangegeven voorbereidingen te hebben getroffen tot gebruik van de domeinnaam. Echter blijkt uit de verklaringen niet wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen, nu de verklaring gedateerd is na indiening van de eis. Dit verweer wordt buiten beschouwing gelaten.

 

Dat verweerder de domeinnaam heeft gereserveerd voor toekomstig gebruik, betekent niet automatisch dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig, bijvoorbeeld dat vanwege de rechten van eiser een rechtmatig gebruik van de domeinnaam niet denkbaar is. (zie Domjur 2008-379). Verweerder heeft betoogd dat hij geen inbreuk maakt omdat hij in de toekomst niet dezelfde diensten zal aanbieden als eiser. Nu niet ondenkbaar is dat define.nl kan worden gebruikt zonder dat inbreuk wordt gemaakt op het gestelde merkrecht van eiser, is het aannemelijk dat verweerder een legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Daarbij speelt mee dat de domeinnaam correspondeert met een bestaand woord in de Engelse taal.

 

Ook is er geen sprake van registratie of gebruik te kwader trouw: eiser heeft niet bewezen dat verweerder in 2000 ten tijde van de registratie de door eiser ingeroepen rechten had moeten kennen. Daarnaast zijn geen andere omstandigheden gesteld.

 

Het enkel geregistreerd houden van de domeinnaam kan niet leiden tot kwade trouw. Eiser verliest uit het oog dat de kwade trouw wel op enigerlei wijze in relatie tot hem moet staan. Registratie als zodanig is niet te kwader trouw.

 

Tenslotte voert eiser aan dat zijn reputatie wordt geschaad doordat de domeinnaam niet aan zijn website is gekoppeld. Er is geen sprake van nadere onderbouwing, dit argument wordt verworpen.

 

De geschillenbeslechter wijst de vordering af, verweerder blijft houder van domeinnaam define.nl.

Gerelateerde uitspraken


Terug