Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Delsey - Verweerder

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-07-2017
Rolnummer:
DNL2017-0033
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
delseyshop.nl
Eiser(es):
DELSEY
Verweerder:
[Respondent]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1259
Publicatiedatum:
04-10-2017
Kern:

Domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van het merk. Gebruik en registratie te kwader trouw. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar een website gelokt waarop concurrerende producten worden aangeboden.

Samenvatting

Eiser is DELSEY, een in 1928 opgerichte onderneming gevestigd in Frankrijk. Eiser ontwerpt en verkoopt goederen die verband hebben met bagage en bagage accessoires. Eiser heeft diverse DELSEY merken geregistreerd en is houder van diverse domeinnamen waarin het woord delsey is opgenomen (o.a. delsey.com).

Verweerder is [Verweerder] en heeft op 21 oktober 2005 de betwiste domeinnaam ‘delseyshop.nl’ geregistreerd. De domeinnaam verwijst door naar de website www.bagagespecialist.nl, waarop Verweerder gelijksoortige producten aanbiedt als Eiser verkoopt. Verweerder heeft haar verweerschrift te laat ingediend, maar stelt dat de website al 12 jaar in gebruik is, dat het merk DELSEY inderdaad verkocht wordt op de website en dat vertegenwoordigers van Eiser de domeinnaamregistratie hebben goedgekeurd.

Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk van Eiser. De toevoeging van het beschrijvende woord ‘shop’ is onvoldoende om verwarring tussen de merken en de betwiste domeinnaam te voorkomen.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft geen merk dat verbonden is aan Delsey of Delseyshop en Eisers’ merken zijn voorafgaand aan de domeinnaamregistratie door verweerder vastgelegd. Daarnaast handelt Verweerder niet onder de naam ‘Delseyshop’, maar onder bagagespecialist.nl. Verweerder is daarom niet bekend onder de domeinnaam. De domeinnaam verwijst naar een webshop, het gebruik is dus commercieel. Verweerder heeft nooit toestemming gekregen om het merk van Eiser te gebruiken en Verweerder heeft het tegendeel niet bewezen. De webshop beschrijft zichzelf als ‘de Samsonite shop van Nederland’. Verweerder gebruikt de betwiste domeinnaam dus voor het aanbieden van producten van concurrenten van Eiser. Dit kan niet gezien worden als een bona fide aanbod van goederen. Om deze redenen oordeelt de geschillenbeslechter dat verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder probeerde met het gebruik van de domeinnaam internetgebruikers naar haar website te lokken met als doel hier commercieel gewin uit te halen. Dit deed Verweerder door verwarring te creëren m.b.t. de relatie die Verweerder had met Eiser. Het feit dat op de website ook producten van Eiser verkocht worden, doet heir niets aan af. Er is sprake van gebruik te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug