Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Deutsche Bahn – Indymedia

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
09-06-2002
Rolnummer:
KG 02/1073 OdC
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Deutsche Bahn AG
Verweerder:
Indymedia
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
11-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Deutsche Bahn AG (hierna DB), exploitant van het spoorwegennetwerk in Duitsland. Gedaagde is Indymedia, houder van de website indymedia.nl waarop diverse auteurs artikelen kunnen plaatsen en waar bezoekers weer op kunnen reageren. Op de website van Indymedia is een artikel geplaatst over de zaak tussen Deutsche Bahn en XS4ALL. Een aantal bezoekers heeft gereageerd en enkelen hebben in hun reactie hyperlinks geplaatst naar de website van Radikal (een groepering die informatie geeft over het ontregelen van het spoorwegnetwerk) en naar de Radikal-artikelen (waarin wordt uitgelegd hoe dat moet). DB wil dat Indymedia de toegang tot de websites waarop materiaal staat dat onrechtmatig is jegens DB geblokkeerd en geblokkeerd te houdt.

De voorzieningenrechter is van mening dat van Indymedia kan worden gevergd dat zij de hyperlinks, die leiden tot de onrechtmatige informatie, van de onder haar controle staande website(s), verwijdert. Evenals een Internet Service Provider, of (de redactie van) een dagblad, is Indymedia in beginsel aansprakelijk voor de met haar bemiddeling geplaatste publicaties, zij het met de geëigende beperkingen.

Aangezien Indymedia op de hoogte is van de hyperlinks naar artikelen met onrechtmatige informatie, handelt zij, net als de Internet Service Provider of de krant, onrechtmatig jegens Deutsche Bahn door geen maatregelen te treffen om verspreiding van de onrechtmatige informatie te staken. Daaraan doet niet af dat Indymedia, als persmedium, de gewraakte informatie niet tot haar eigen informatie maakt. Doorslaggevend is dat Indymedia het technisch mogelijk maakt de informatie te bereiken. Of dat nu indirect of direct geschiedt is niet van belang

De voorzieningenrechter beveelt Indymedia om de betreffende hyperlinks te verwijderen en verwijderd te houden.


Terug