Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Deutsche Bahn – XS4ALL

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
24-04-2002
Rolnummer:
KG 02/790 OdC
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Deutsche Bahn AG
Verweerder:
XS4ALL Holding B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
11-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Deutsche Bahn AG (hierna DB), exploitant van het spoorwegennetwerk in Duitsland. XS4ALL is gedaagde en een internet service provider, onder andere voor websites (http://www.xs4all.nl/~tank/radikal, www.xs4all.nl/~tank/radikal /154/94.html en www.xs4all.nl/~tank/radikal/155/73.html) waarop een groepering linkse activisten informatie geeft over het ontregelen van het spoorwegnetwerk. DB stelt dat de informatie onrechtmatig is, dat zij daardoor schade lijdt en dat de websites geblokkeerd moeten worden. Ook verzoekt DB de namen en adressen van de gebruikers van die sites bekend te maken. Gedaagden hebben hier geen gehoor aan gegeven.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de informatie jegens DB onrechtmatig is, aangezien met behulp van de op de websites omschreven middelen het treinverkeer in Duitsland kan worden ontregeld en kan DB aanzienlijke schade lijden. De gewraakte teksten brengen een reële dreiging mee dat die schade als gevolg daarvan ook werkelijk zal ontstaan. DB heeft er derhalve belang bij dat de informatie niet meer toegankelijk is via het internet.

Omdat de informatie op de websites onrechtmatig is jegens DB, is XS4ALL als service provider gehouden maatregelen te treffen. Een blokkering van de genoemde websites is, aldus de voorzieningenrechter, gerechtvaardigd.

DB heeft voorts afgifte van de namen en adressen van de gebruikers van de websites gevorderd. Zij stelt dat toegang tot de bron noodzakelijk is, om te voorkomen dat de informatie opnieuw gepubliceerd wordt bijvoorbeeld via andere service providers. DB heeft een rechtens te accepteren belang bij een bevel tot afgifte van de namen en adressen van de houders van de websites. Afgifte van de namen en adressen van alle gebruikers van de websites, waaronder de bezoekers, gaat te ver omdat het raadplegen van die websites op zichzelf geen onrechtmatig handelen oplevert.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van DB toe.


Terug