Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dienst Wegverkeer (RWD) - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-12-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
rdw-icn.nl, rdw-inkoopcentralenederland.nl
Eiser(es):
Dienst Wegverkeer (RWD)
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1268
Publicatiedatum:
29-04-2018
Kern:

Domeinnamen Verweerder zijn Verwarringswekkend Overeenstemmend nu slechts een beschrijvend onderdeel wordt toegevoegd aan de handelsnaam van Eiser. Verweerder heeft geen Recht of Legitiem Belang. Op grond van bekendheid van publiek orgaan had Verweerder bekend moeten zijn met het bestaan van Eiser. Registratie te Kwader trouw aangenomen. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Dienst Wegverkeer (RWD), een op grond van artikel 4a Wegenverkeerswet 1994 publiekrechtelijke rechtspersoon. Eiser is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen en heeft onder meer wettelijke taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Eiser neemt deel aan het maatschappelijk verkeer onder de naam RWD. Het is een feit van algemene bekendheid dat deze naam de afkorting is van de voormalige naam van Eiser, t.w. Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Verweerder is [Verweerder], een natuurlijk persoon, woonachtig in Rotterdam. Verweerder is domeinnaamhouder van <rdw-icn.nl> en <rdw-inkoopcentralenederland.nl>. Voorgenoemde domeinnamen worden gebruikt om door te linken naar ver- en inkoopwerkzaamheden voor auto’s, bussen en caravans worden aangeboden.

Eiser vordert overdracht van domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend) nu de toevoegingen die Verweerder aan handelsnaam van Eiser heeft toegevoegd louter beschrijvend zijn. Met een verwijzing naar vaste rechtspraak worden de domeinnamen van Verweerder als verwarringswekkend overeenstemmend met de handelsnaam van Eiser beoordeeld.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang). Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Verweerder heeft voorgaande niet ontkracht.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. Op grond van de gestelde bekendheid van RDW is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnamen bekend moet zijn geweest met het gebruik van de naam RDW door Eiser.

De vordering van Eiser wordt toegewezen.


Terug