Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Digital Revolution B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-06-2020
Rolnummer:
DNL2020-0021
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<123inkt-afspraak.nl>
Eiser(es):
Digital Revolution B.V.
Verweerder:
123schoon / GT - Totaal dienstverlening
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1381
Publicatiedatum:
29-12-2020
Kern:

Eiser en Verweerder zijn eerder vervlochten geweest in een geschil over een ander Merk en Domeinnaam. Na het verzoek van Eiser om die Domeinnaam te kopen, is de Domeinnaam in kwestie geregistreerd door Verweerder. Op basis van deze gegevens oordeelt de Geschillenbeslechter dat deze registratie heeft plaatsgevonden om Eiser dwars te zitten en een betere onderhandelingspositie te verkrijgen. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Digital Revolution B.V., uit Nederland. De onderneming richt zich op het verkopen van printartikelen en exploiteert sinds 2000 een bekende webshop onder de domeinnaam <123inkt.nl>. Eiser is houder van twee merkregistraties, te weten 123INKT en 123inkt.nl (hierna: Merken).

Verweerder is 123schoon / GT - Totaal dienstverlening, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <123inkt-afspraak.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat, anders dan de Merken, een verbindingsstreepje en het beschrijvende woord ‘‘afspraak’’. Echter, deze twee toevoegingen verhinderen de gelijkenis tussen de Merken en de Domeinnaam niet. De conclusie volgt dat de Domeinnaam zodanig met de Merken overeenstemt, dat er verwarring over kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder op geen enkele wijze is verbonden aan Eiser. Bewijs dat Verweerder algemeen bekend staat onder de Domeinnaam is er niet. Tevens ontbreekt gebruik of aantoonbare voorbereiding op het gebruik van de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Verweerder heeft in het verleden een bestelling gedaan op de website van Eiser. Op basis van deze informatie is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder op de hoogte was van de activiteiten van Eiser en haar rechten op de Merken. Eiser en Verweerder zijn eerder verwikkeld geweest over een ander Merk en Domeinnaam. Nadat Verweerder het andere Merk heeft gestaakt en Eiser een verzoek heeft gedaan om de betreffende Domeinnaam te kopen van Verweerder, heeft Verweerder de Domeinnaam in kwestie geregistreerd. De Geschillenbeslechter is daarom van oordeel dat de Domeinnaam is geregistreerd door Verweerder om Eiser dwars te zitten en een betere onderhandelingspositie te verkrijgen.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug