Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Digital Revolution BV - Whois Foundation

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
31-10-2018
Rolnummer:
2018-0052
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
i123inkt.nl
Eiser(es):
Digital Revolution BV
Verweerder:
Whois Foundation
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1312
Publicatiedatum:
04-03-2019
Kern:

De Domeinnaam omvat een verschrijving van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. De Domeinnaam is geregistreerd op een tijdstip dat Eisers webwinkel voor de achtste achtereenvolgende keer door Nederlandse consumenten was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’ en dus is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Digital Revolution BV uit Nederhorst den Berg. Eiser exploiteert sinds 2000 een webwinkel voor printerbenodigdheden onder de domeinnaam <123inkt.nl>. Eiser is houder van het Europees Unie merk 123INKT en het Benelux beeldmerk 123INKT.nl. 

Verweerder is Whois Foundation uit Panama City.Verweerder heeft de domeinnaam <i123inkt.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd en deze verwijst naar een advertentiepagina met gesponsorde links naar onder meer ‘’123inkt’’. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter wijst op het feit dat Eiser heeft nagelaten bewijs over te leggen van een aantal stellingen. De Geschillenbeslechter heeft echter met behulp van de Google zoekmachine deze eenvoudig kunnen vaststellen. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser nu in de Domeinnaam het kenmerkende element ‘’123inkt’’ van de Merken is overgenomen. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Op grond van de onweersproken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnaam te gebruiken en niet voorafgaand aan het geschil bekend was onder de Domeinnaam. Daarnaast is evenmin sprake van een legitiem niet-commercieel gebruik of gebruik om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.  

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Aannemelijk is dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken toen hij de Domeinnaam registreerde. Mede gezien het feit dat de webwinkel van Eiser sinds 2008 jaarlijks door de Nederlandse consument is verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’. Bovendien komt ‘’123inkt’’, het meest onderscheidende deel van de Merken, niet voor in een Nederlands woordenboek en is evenmin een staande uitdrukking. De Domeinnaam omvat een verschrijving van het onderscheidende element en is bovendien geregistreerd op een tijdstip dat Eisers webwinkel voor de achtste achtereenvolgende keer was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’. De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Daarnaast gebruikt Verweerder de Domeinnaam om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de met de Domeinnaam verbonden website te leiden. Verweerder wekt hierdoor de schijn van een affiliatie met Eiser hierdoor is er ook sprake van gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug