Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Digital Revolution B.V. – WhoisGuard Protected / [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-09-2020
Rolnummer:
DNL2020-0029
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<123lnkt.nl>
Eiser(es):
Digital Revolution B.V.
Verweerder:
WhoisGuard Protected / [X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1387
Publicatiedatum:
23-02-2021
Kern:

Verweerder heeft de header van Eiser gekopieerd voor gebruik op zijn website. Hij was dus bekend met de activiteiten van Eiser en heeft de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Digital Revolution B.V., uit Nederland. Eiser is gericht op het verkopen van printartikelen en is houder van het Uniemerk (woordmerk) 123INKT en het Beneluxmerk (beeldmerk) 123INKT.nl (hierna: Merken).

Verweerder is WhoisGuard Protected / [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <123Inkt.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De letter ‘i’ is vervangen door de kleine letter ‘l’. Op eerste blik kan de Domeinnaam doen veronderstellen dat er ‘’123inkt.nl’’ staat. De Domeinnaam lijkt hiermee opzettelijk verkeerd gespeld te zijn.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder biedt geen producten of diensten aan onder de naam ‘‘123lnkt’’ en is ook niet bekend onder deze naam. Tevens heeft Verweerder de header van Eisers website gekopieerd, wat wijst op het tegendeel van een recht of legitiem belang. Geen gebruik of aantoonbare voorbereiding op het gebruik van de Domeinnaam wordt aanwezig geacht.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam is jaren na de registratie en de aanvang van het gebruik van de Merken geregistreerd. Ook heeft Verweerder de header van Eiser gebruikt, waardoor hij bekend had moeten zijn met de activiteiten van Eiser. De omstandigheden wekken de indruk dat Verweerder de Domeinnaam heeft gebruik voor phishing-doeleinden.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug