Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Digital Revolution BV - [X] Holding BV

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
31-10-2018
Rolnummer:
2018-0054
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
123inkten.nl
Eiser(es):
Digital Revolution BV
Verweerder:
[X] Holding BV
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1314
Publicatiedatum:
04-03-2019
Kern:

Domeinnaam omvat een verschrijving van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Domeinnaam is geregistreerd nadat de webwinkel van Eiser voor de achtste achtereenvolgende keer door de Nederlandse consument was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’. Bovendien verwijst de Domeinnaam naar een webwinkel waarvan Verweerder bestuurder en aandeelhouder is. Kortom; registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Digital Revolution BV uit Nederhorst den Berg. Eiser exploiteert sinds 2000 een webwinkel voor printerbenodigdheden onder de domeinnaam <123inkt.nl>. Eiser is houder van het Europees Unie merk 123INKT en het Benelux beeldmerk 123INKT.nl. 

Verweerder is [X] Holding BV uit Hoensbroek. Verweerder heeft de domeinnaam <123inkten.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd en deze is gekoppeld aan een webwinkel waarin printplaten te koop worden aangeboden en andere elektronica componenten. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter wijst op het feit dat Eiser heeft nagelaten een kopie over te leggen van de registratiecertificaten van de Merken. De Geschillenbeslechter heeft echter met behulp van de Google zoekmachine eenvoudig kunnen vaststellen dat de Merken toebehoren aan Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken nu in de Domeinnaam het kenmerkende element ‘’123inkt’’ is overgenomen. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Geschillenrechter stelt vast dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnaam te gebruiken en dat Verweerder niet voorafgaand aan het geschil bekend was onder de Domeinnaam. Er evenmin sprake van legitiem niet-commercieel gebruik of gebruik te goeder trouw nu Verweerder de Domeinnaam gebruikt om door te verwijzen naar een webwinkel waarvan Verweerder zowel bestuurder als aandeelhouder is. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Aannemelijk is dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken toen hij de Domeinnaam registreerde. Mede gezien het feit dat de webwinkel van Eiser sinds 2008 jaarlijks door de Nederlandse consument is verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’. Bovendien komt ‘’123inkt’’, het meest onderscheidende deel van de Merken, niet voor in een Nederlands woordenboek en is evenmin een staande uitdrukking. De Domeinnaam omvat een verschrijving van het onderscheidende element en is bovendien geregistreerd op een tijdstip dat Eisers webwinkel voor de achtste achtereenvolgende keer was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’. De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Bovendien gebruikt Verweerder de Domeinnaam ook te kwader trouw nu deze verwijst naar een webwinkel waarvan Verweerder bestuurder en aandeelhouder is. Daaruit blijkt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de met de Domeinnaam verbonden website te leiden. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug