Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Digital Revolution BV - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
31-10-2018
Rolnummer:
2018-0051
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
1123inkt.nl, 113inkt.nl
Eiser(es):
Digital Revolution BV
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1311
Publicatiedatum:
04-03-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser nu de Domeinnaam een verschrijving bevat van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Domeinnaam is geregistreerd op een tijdstip dat Eisers webwinkel voor de achtste achtereenvolgende keer door Nederlandse consumenten was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’ en dus is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Digital Revolution BV uit Nederhorst den Berg. Eiser exploiteert sinds 2000 een webwinkel voor printerbenodigdheden onder de domeinnaam <123inkt.nl>. Eiser is houder van het Europees Unie merk 123INKT en het Benelux beeldmerk 123INKT.nl. 

Verweerder is [X] uit Tbilisi, Georgia. Verweerder is houder van de domeinnamen <1123inkt.nl> en <113inkt.nl> (hierna: Domeinnamen). De Domeinnamen verwijzen naar een website met de kop ‘’Koop dit domein’’ en de website bevat gesponsorde links naar onder andere ‘’HP inkt en ‘’Brother inkt’’. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter wijst op het feit dat Eiser heeft nagelaten bewijs over te leggen van zijn Merkrechten. De Geschillenrechter heeft echter met behulp van het register van het BOIP eenvoudig kunnen vaststellen dat Eiser eigenaar is van de Merken. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnamen stemmen verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser nu de Merken integraal zijn opgenomen in de Domeinnamen, telkens met een andere spelfout. De Domeinnamen bevatten voldoende herkenbare aspecten van het relevante merk om voor verwarring te zorgen.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder had geen toestemming van Eiser voor de registratie en het gebruik van de Domeinnamen. Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter acht het waarschijnlijk dat op het moment van de registratie de Verweerder bekend was of behoorde te zijn met Eiser, haar Merken en haar handelsnaam. De Domeinnamen waren oorspronkelijk geregistreerd op 22 oktober 2014 en het Merk ‘’123INKT’’ is al geregistreerd sinds 10 april 2012. Daarnaast is ‘’123INKT’’ geen woordenboekwoord of een algemene uitdrukking. Bovendien is Eiser in 2015 voor de achtste keer tot ‘Beste Webwinkel’ verkozen. Tot slot verwijst de website van Verweerder met gesponsorde hyperlinks naar concurrenten van Eiser. Kortom: registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug