Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dikkerboom Betonboringen - Interboor

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak:
15-11-2000
Rolnummer:
120810/KG ZA 00-957/WV
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
dikkerboom.com
Eiser(es):
Dikkerboom Betonboringen B.V.
Verweerder:
Interboor Nederland B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Handelsnaam, Merk, .com-domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
24-05-2011
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Dikkerboom Betonboringen en exploiteert een bedrijf dat zich bezighoudt met het aannemen van betonboringen een aanverwante werkzaamheden. Zij presenteert haar bedrijf onder de domeinnaam dikkerboom.nl. Gedaagden zijn Interboor, die soortgelijke werkzaamheden onderneemt, en [gedaagde 2], bestuurder en aandeelhouder van Interboor. Dikkerboom vordert overdracht van de domeinnaam dikkerboom.com.

De rechtbank is van oordeel dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk maken op het merkenrecht van Dikkerboom. Registratie alleen is onvoldoende om te kunnen spreken van gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer. Een merkhouder kan zich daarbij niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een natuurlijk persoon van diens familienaam. Wel geldt de voorwaarde dat die naam niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. Ook is er geen sprake van een inbreuk op het handelsnaamrecht van Dikkerboom. Het registreren op zich betekent nog niet het voeren van een handelsnaam, bovendien wordt er onder de domeinnaam geen onderneming gedreven.

Volgens de voorzieningenrechter is er geen sprake van een onrechtmatige daad. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat de domeinnaam "dikkerboom.com" is geregistreerd met het enkele oogmerk om Dikkerboom de mogelijkheid te ontnemen de domeinnaam te registreren. Gelet op de inhoud van de website wordt niet de suggestie gewekt dat de domeinnaam betrekking heeft op Dikkerboom. [Gedaagde 2] handelt niet in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, door zijn weigering om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam. [Gedaagde 2] heeft, aldus de voorzieningenrechter. voldoende belang bij handhaving van de registratie omdat deze genealogisch onderzoek wereldwijd uitvoert.

Dat Dikkerboom haar activiteiten op de internationale markt uitbreidt en [gedaagde 2] de domeinnaam slechts voor particuliere doelen gebruikt betekent niet dat het belang van Dikkerboom meer gewicht toekomt. Van belang is dat [gedaagde 2] voor genealogisch onderzoek is aangewezen op een domeinnaam die zijn geslachtsnaam bevat, terwijl dit in mindere mate geldt voor Dikkerboom Betonboringen.

De voorzieningenrechter wijst ook de stelling van de hand dat het top level-domein ".com" duidt op een domeinnaam van een commerciële onderneming. Op dit moment bevinden zich in vorenbedoeld top level-domein zowel domeinnamen van commerciële instellingen als van particulieren.

Het voorgaande betekent dat het belang van [gedaagde 2] bij handhaving van de domeinnaamregistratie niet onder doet voor het belang van Dikkerboom. De vorderingen van Dikkerboom Betonboringen worden voor zover deze betrekking hebben op de domeinnaam afgewezen.


Terug