Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Do or Drink, LLC. – Do Drink, Do Or Drink

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-04-2021
Rolnummer:
DNL2021-0003
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<do-or-drink-game.nl>
Eiser(es):
Do or Drink, LLC.
Verweerder:
Do Drink, Do Or Drink
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1405
Publicatiedatum:
27-05-2021
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd om internetgebruikers van Eiser naar zijn website te lokken. Op deze manier heeft Verweerder de zaken van Eiser verstoord.

Samenvatting

Eiser is Do or Drink, LLC., uit de Verenigde Staten. Eiser maakt bordspellen en is houder van verschillende handelsmerkregistraties, waaronder DO OR DRINK (hierna: Merk).

Verweerder is Do Drink, Do Or Drink, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <do-or-drink-game.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat het Merk in zijn geheel. De toevoeging van de term ‘‘game’’ doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder is op geen enkele manier verbonden aan Eiser. Ook is Verweerder nooit licentiehouder van Eiser geweest, of heeft hij enigerlei toestemming gekregen om een domeinnaam te registreren die het Merk omvat. De website is ontworpen om klanten te misleiden met nepproducten van Eiser. Geen van de klanten die de producten via de website hebben gekocht, hebben deze producten daadwerkelijk ontvangen.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Verweerder heeft willen profiteren van de goodwill en reputatie van Eiser  Er is namelijk geen andere plausibele verklaring voor de vraag waarom Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd. Verweerder heeft opzettelijk geprobeerd internetgebruikers naar zijn website te lokken en de zaken van Eiser te verstoren door verwarring met het Merk (proberen) te creëren.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug