Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Doka Nederland - Media Village

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-04-2010
Rolnummer:
DNL2010-0009
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
doka.nl
Eiser(es):
Doka Nederland B.V.
Verweerder:
Media Village B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2010-573
Publicatiedatum:
25-05-2010
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Doka, een onderneming die zich wereldwijd richt op de productie, verkoop en verhuur van bekistingsmaterialen voor de bouw. Tevens beschikt zij over diverse DOKA-merken. Verweerder Media Village is een onderneming die zich richt op het bedenken en exploiteren van internetconcepten, zij is houder van de domeinnaam doka.nl.

 

Doka vordert overdracht van de domeinnaam doka.nl op basis van art. 2.1 van de geschillenregeling.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam identiek is aan de merken van eiser, nu het suffix .nl niet wordt meegewogen in de beoordeling.

 

Beoordeling van een recht of legitiem belang van verweerder: dat verweerder geen eigen recht zou hebben, laat onverlet dat zij wel een legitiem belang kan hebben. Zelfs als verweerder naar merkenrechtelijke criteria inbreuk op de merken zou maken, is denkbaar dat verweerder een legitiem belang heeft in de zin van de geschillenregeling.

 

Verweerder gebruikt de domeinnaam om door te linken naar haar domeinnaam donkerekamer.nl, welke verwijst naar een advertentiemedium. Gezien het generieke karakter van de domeinnaam donkerekamer.nl en de afwezigheid van links naar concurrenten van Doka, beoordeelt de geschillenbeslechter dit gebruik van de domeinnaam als te goeder trouw. Het is evenwel niet duidelijk of verweerder met dit gebruik is aangevangen voor of nadat ze kennis kreeg van dit geschil.

 

Als wordt aangenomen dat verweerder doka.nl nog niet heeft gebruikt, maar heeft gereserveerd voor toekomstig gebruik, betekent dat niet automatisch dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig, bijvoorbeeld dat het onmogelijk is om gebruik te maken van de domeinnaam zonder inbreuk te maken op de rechten van eiser. Daar is hier geen sprake van, verweerder gebruikt doka.nl niet ter onderscheiding van bekistingsmaterialen.

 

De geschillenbeslechter is daarnaast van oordeel dat 'doka' een zeer gebruikelijke afkorting is van het begrip 'donkere kamer', het is dan ook aannemelijk dat verweerder een legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

 

Ten overvloede beoordeling van gebruik of registratie te kwader trouw: het enkele feit dat de domeinnaam, op initiatief van eiseres, te koop wordt aangeboden is onvoldoende om aan te tonen dat sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. De domeinnaam heeft nooit openlijk te koop of te huur gestaan, er is slechts op initiatief van eiseres een abstract bedrag genoemd.

 

De domeinnaam stemt daarnaast overeen met een in normaal taalgebruik voorkomend woord, waardoor van gebruik te kwader trouw in het algemeen geen sprake zal zijn, indien de domeinnaam in hoofdzaak in die beschrijvende zin wordt gebruikt.

 

De vordering wordt afgewezen, de domeinnaam doka.nl blijft in het bezit van Media Village.


Terug