Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

“Dr. Martens” International Trading GmbH, “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-04-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL 2018-0006
Domeinnaam:
drmartensonline.nl
Eiser(es):
“Dr. Martens” International Trading GmbH, “Dr. Maertens” Marketing GmbH
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1280
Publicatiedatum:
26-09-2018
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam welke verwarringswekkend overeenkomt met Merken Eiser. De toevoeging van het element “online” in de Domeinnaam doet hieraan niet af. Eiser heeft geen autorisatie gegeven voor het gebruik van haar Merken voor registratie van Domeinnaam, waardoor Verweerder geen recht of legitiem belang toekomt. Gebruik te kwader trouw wordt aangenomen nu Verweerder zich als Eiser voordoet, door gebruik logo en reclamefoto’s.

Samenvatting

Eiser is “Dr. Martens” International Trading GmbH en Dr. Maertens” Marketing GmbH. Eiser is eigenaar van verschillende merken omvattende de uiting “Dr. Martens” (hierna: Merken).

Verweerder is [X], Verweerder heeft de domeinnaam <drmartensonline.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend overeenstemmend). De Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder komt verwarringswekkend overeen met de Merken van Eiser. De Domeinnaam bevat naast de Merken van Eiser het element “online”, maar dit doet volgens de Geschillenbeslechter niet af aan dat de Domeinnaam aan de merken gelieerd is.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Eiser voert aan dat zij geen autorisatie heeft gegeven voor het gebruik van haar Merken voor het registreren van een domeinnaam of de verkoop van goederen. Volgens de Geschillenbeslechter heeft Eiser daarmee prima facie aangetoond dat Verweerder geen Recht of Legitiem Belang heeft.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. De website gelinkt aan de Domeinnaam bevat elementen waaruit blijkt dat Verweerder zich voor doet als zijnde (geaffilieerd met) Eiser.  Zo wordt er gebruik gemaakt van het logo en reclamefoto’s van Eiser.

Vordering wordt toegewezen. De Geschillenbeslechter beveelt een wijzing van domeinnaamhouder van <drmartensonline.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Terug