Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dr. Martens International Trading GmbH, Dr. Maertens Marketing GmbH - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
17-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2017-0068
Domeinnaam:
doktermartens.nl
Eiser(es):
Dr. Martens International Trading GmbH, Dr. Maertens Marketing GmbH
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
vordering toegekend
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1269
Publicatiedatum:
31-05-2018
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder komt Verwarringswekkend en in het bijzonder fonetisch Overeen met handelsnaam Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang Verweerder. Door bekendheid merk Eiser ook registratie te Kwader Trouw aangenomen. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eisers zijn “Dr. Martens” International Trading GmbH en “Dr. Maertens” Marketing GmbH. Eisers zijn eigenaar van het internationale handelsmerk Dr. Martens voor schoenen, kleding en accessoires. Eisers zijn o.a. houder van een Europees merkrecht voor DR. MARTENS. Eisers maken gebruik van domeinnaam <drmartens.com>.

Verweerder is [Verweerder]. Verweerder is domeinhouder van de domeinnaam <doktermartens.nl>. De domeinnaam is niet actief in gebruik.

Eiser vordert overdracht van domeinnaam <doktormartens.nl> van Verweerder naar Eiser op grond van artikel 2.1 van de Regeling. De Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling (Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend). De handelsnaam van Eiser bevat het onderdeel “Dr.”, de domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder bevat de het onderdeel Dokter. Een verschil als deze voorkomt niet dat de domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder verwarringwekkend overeenstemt. De domeinnaam is in tekst, visueel en fonetisch bijna identiek aan de handelsnaam van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat voldaan is aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de registratie en gebruik van de domeinnaam. Zo bestaat er geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder. Door het gebrek van een Verweerschrift aan de zijde van Verweerder wordt de aannemelijkheid zoals aangedragen door Eiser niet ontkracht. Ook lijkt het dat Verweerder geen juiste contactgegevens heeft opgegeven bij het registreren van de domeinnaam.

Verder is voldaan aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). Door de bekendheid van de handelsnaam van Eiser had Verweerder moeten weten van het bestaan van Eiser tijdens het registreren van de domeinnaam, nu zij geen autorisatie heeft gekregen van Eiser kan registratie te Kwader Trouw worden vastgesteld.

Vordering van Eiser wordt toegekend en domeinnaam wordt overgedragen.


Terug