Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dr. Martens – [Verweerder]’s nets

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-12-2016
Rolnummer:
DNL2016-0060
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
drmartens-schoenen.nl
Eiser(es):
Dr. Martens
Verweerder:
[Verweerder]'s nets
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1227
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam drmartens-schoenen.nl maakt inbreuk op het merk DR Martens. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Samenvatting

Eisers zijn Dr. Martens International Trading GmbH en Dr. Maertens Marketing GmbH, uit Duitsland. Eiser heeft verschillende DR MARTENS merken geregistreerd, waaronder een EU merk op 3 maart 1999. DR. MARTENS is een internationaal bekend merk voor schoenen, kleding en accessoires. Verweerder is [Verweerder]’s nets uit Duitsland en is sinds 1 september 2016 houder van de domeinnaam drmartens-schoenen.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk van Eiser, gezien het volledige merk in de domeinnaam is opgenomen, gevolgd door een verbindingsstreepje en het beschrijvende woord ‘schoenen’. Het beschrijvende deel draagt bij aan de verwarring.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam heeft. De website onder de domeinnaam maakt niet duidelijk dat geen band bestaat tussen Verweerder en Eiser. Er is geen sprake van een bona fide aanbod van goederen of diensten volgens de oki-data criteria. Verweerder heeft geen Recht of Legitiem Belang bij het gebruik van de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gebaseerd op bovenstaande tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt ter Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder gebruikt de domeinnaam om internetgebruikers aan te trekken, door aanmerkelijke verwarring te wekken tussen het Merk, als bron, met ondersteuning van de website. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug