Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Draijer Vermogensmanagement - Parknet

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-08-2008
Rolnummer:
DNL2008-0020
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
draijer.nl
Eiser(es):
Draijer Vermogensmanagement B.V.
Verweerder:
Parknet B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Procesrecht
Domjur-nummer:
2008-403
Publicatiedatum:
30-10-2008
Kern:

Samenvatting

Eiseres (Draijer Vermogensmanagement) is houdster van het woordmerk DRAIJER. Verweerster (Parknet) houdt de domeinnaam draijer.nl. Op de website onder deze domeinnaam worden verschillende gesponsorde links en links naar zoekmachines weergegeven. Ook vermeldt de website dat de domeinnaam te koop is. Eiseres verzoekt de geschillenbeslechter te bepalen dat eiseres houdster zal worden van de domeinnaam.

Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen is tot stand gekomen na publieke raadpleging van de lokale internetgemeenschap en andere belanghebbenden en op advies van de klankbordgroep (zoals volgt uit het eindrapport van het Domeinnaamdebat 2006). Tevens is verweerster een professionele partij op het gebied van domeinnamen en is zij als zodanig reeds bekend met de wens van de internetgemeenschap en de overheid om een eenvoudige wijze van geschillenbeslechting te hebben voor domeinnaamdisputen. De geschillenbeslechter acht art. 21 van het Registratie Reglement daarom niet onredelijk bezwarend voor verweerster in de zin van art. 6:233 BW.

Nu volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter als in arbitrages en geschillenprocedures, het top level domain .nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing wordt gelaten, stelt de geschillenbeslechter vast dat de domeinnaam draijer.nl identiek is aan het merk van eiseres.

Eiseres voert aan dat verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de registratie van de domeinnaam op basis van eiseres' merk en handelsnaam en omdat verweerster geen gebruik van de domeinnaam zou maken. De geschillenbeslechter begrijpt dat eiseres bedoelde dat verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam, en dus niet (enkel) bij de registratie daarvan (art. 2.1 sub b van de Regeling). Met deze stelling heeft eiseres echter niet voldaan aan haar stel- en bewijsplicht omdat het feit dat zij een merk- en handelsnaamrecht heeft niet per se betekent dat verweerster geen recht heeft, terwijl verweerster bovendien heeft aangetoond dat zij de domeinnaam wel degelijk gebruikt.

Doordat eiseres niet heeft gesteld, laat staan bewezen, dat verweerster in 2000 de thans door eiseres ingeroepen rechten uit 2007 had moeten kennen, of andere omstandigheden aanvoert die maken dat verweerster de domeinnaam jegens haar te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt, is eiseres er ook niet in geslaagd bewijs te leveren voor de eis van art. 2.1 onder c van de Regeling.

De geschillenbeslechter wijst de vordering af.


Terug