Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

DSM Grup Danişmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Sirketi - Womedi BV

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-10-2018
Rolnummer:
2018-0055
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
trendyol.nl
Eiser(es):
DSM Grup Danişmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Sirketi
Verweerder:
Womedi BV
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1315
Publicatiedatum:
04-03-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. Ondanks het feit dat de registratiedatum van de Domeinnaam dateert van vóór de registratiedatum van de Merken, wordt verondersteld dat op het moment van registratie Verweerder bekend was met de Turkse Merken voor ‘’Tendyol’’. Mede hierdoor registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is DSM Grup Danişmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Sirketi uit Istanbul. Eiser is één van de grootste e-handelsbedrijven in Turkije en is houder van 49 Turkse merken met het element ‘’Trendyol’’, het internationaal geregistreerde merk TRENDYOL.com en het internationaal geregistreerde merk TRENDYOL (hierna: Merken). 

Verweerder is Womedi BV uit Rotterdam. Verweerder is houder van de domeinnaam <trendyol.nl> (hierna: Domeinnaam). 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Uit vaste rechtspraak volgt dat ‘’.nl’’ buiten beschouwing kan worden gelaten bij het beoordelen van de overeenstemming tussen de Merken en de Domeinnaam. De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken nu de Domeinnaam de gehele term ‘’Trendyol’’ omvat. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Ondanks het feit dat de registratiedatum van de Domeinnaam dateert van vóór de registratiedatum van de Merken, wordt verondersteld dat op het moment van registratie Verweerder bekend was met de Turkse Merken voor ‘’Tendyol’’.  Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het feit dat Verweerder bekend was met het gebruik van Eisers Turkse Merken maakt de registratie te kwader trouw. Bovendien bestaat er een risico dat Verweerder met zijn activiteiten op de Nederlandse markt de activiteiten van Eiser verstoort. Hierdoor is er ook sprake van gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug