Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dünya Göz Hastanesi – Dunya Eye

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
09-09-2015
Rolnummer:
C/09/492625 / KG ZA 15-1059
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
dunyagoz.nl, amcdunyagoz.nl, dunyagozamc.nl, dunyagoz.be, worldeye.nl, worldeyehospital.nl, worldeyeziekenhuis.nl, amcworldeye.nl, worldeyehospital.com en worldeyehospitals.com
Eiser(es):
DÜNYA GÖZ HASTANESI
Verweerder:
DUNYA EYE
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
2016-1173
Publicatiedatum:
27-01-2016
Kern:

Verwarring bij het publiek en misleiding. DGH kan zich tegen het gebruik van de tekens, op basis van haar merkrecht, in de domeinnamen verzetten en tegen het geregistreerd houden van die domeinnamen. Dit op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE en 6:194 BW. [X] moet de domeinnamen overdragen.

Samenvatting

Dünya Göz Hastanesi (hierna: DGH) exploiteert oogzorgcentra in Turkije. DGH heeft in Nederland Dunya Eye Nederland B.V. opgericht. Zij heeft oogzorgcentrum Dünya Eye in Nederland geopend. DGH is houdster van de volgende merkinschrijvingen: het DÜNYAGÖZ 2004 merk, het WORLDEYE merk, het DÜNYAGÖZ 2012 merk en het DÜNYAGÖZ 2015 merk. [X] exploiteert eenmanszaak Eye Correct. In 2010 hebben DGH en Eye Correct een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2013 is Dunya Eye Nederland B.V. opgeheven. [X] heeft in 2007 de domeinnaam dunyaeye.nl geregistreerd en naderhand hier een website aan gekoppeld waarop zij diensten aanbiedt. In 2014 heeft [X] de handelsnaam Dunya Eye ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en naderhand in het handelsnaamregister en daarnaast een merk DUNYA GOZ en een merk DUNYA EYE gedeponeerd. [X] werft ook patiënten voor oogoperaties voor een ziekenhuis in Turkije en maakt hiervoor gebruik van www.dunyaeye.nl. DGH heeft de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. DGH vordert gedaagde onder andere het gebruik van de verschillende merken te staken waaronder het gebruik hiervan in domeinnamen en om de domeinnamen aan eiseres over te dragen. De vorderingen baseert DGH onder andere op artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE. Daarnaast stelt DGH dat er sprake is van onrechtmatig handelen, misleiding en oneerlijke handelspraktijken, op grond van artikel 6:194 BW.

Gelet op de sterke mate van overeenstemming van het deel ‘dunya’, het onderscheidend vermogen van de merken van DGH en het feit dat [X] het teken Dunya Eye voor dezelfde diensten gebruikt als DGH, is de voorzieningenrechter van oordeel dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. DGH kan zich tegen dit gebruik verzetten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarnaast kan DGH zich verzetten tegen het gebruik van de tekens, op grond van haar merkrechten, als handelsnaam en voor het geregisterd houden van domeinnaam dunyaeye.nl, op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De overige domeinnamen stemmen overeen met het WORLDEYE merk, tegen het gebruik van deze domeinnamen kan DGH zich ook verzetten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan DGH zich ook verzetten tegen het geregistreerd houden van de domeinnamen, aangezien [X] hiermee ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of reputatie van de merken van DGH. Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat er sprake is van misleiding van consumenten en er onrechtmatig gehandeld wordt jegens DGH, op grond van artikel 6:194 BW.


Terug