Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dynamiet Nederland B.V. – Verontruste Particulieren

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-07-2017
Rolnummer:
DNL2017-0024
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
dynamiet.nl
Eiser(es):
Dynamiet Nederland B.V.
Verweerder:
Verontruste Particulieren
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-0024
Publicatiedatum:
01-09-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam en merken van Eiser. Vrijheid van meningsuiting geeft Verweerder niet het recht om dit te doen onder een domeinnaam die overeenstemt met rechten van Eiseres. Verweerder lijkt domeinnaam te gebruiken om schade toe te brengen aan reputatie van Eiseres en diens activiteiten te verstoren. Gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiseres is Dynamiet Nederland B.V. uit Zoetermeer. Eiseres biedt sinds 2012 juridische diensten aan en ondersteunt consumenten bij het aanpassen of verwijderen van gegevens uit het Centraal Kredietinformatiesysteem van BKR. Eiseres is sinds 2015 houdster van het Benelux woordmerk DYNAMIET NEDERLAND.

Verweerder is Verontruste Particulieren en is sinds 10 april 2017 houder van de betwiste domeinnaam dynamiet.nl. De website onder de domeinnaam biedt informatie aan over het BKR en levert daarbij kritiek op de werkwijze van betrokken dienstverleners, waaronder Eiseres. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De handelsnaam dynamiet is in zijn geheel opgenomen in de domeinnaam en het kenmerkende onderdeel van het woordmerk is Dynamiet. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de handelsnaam en het merk van Eiseres.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiseres heeft onbetwist gesteld dat verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam. Verweerder heeft geen (ouder) merk en heeft de benaming ‘Dynamiet’ niet rechtmatig gebruikt in het handelsverkeer. Ook het recht van vrijheid van meningsuiting over de diensten van Dynamiet Nederland geeft Verweerder niet het recht om dit te doen onder een domeinnaam die overeenkomst met de handelsnaam en het merk van Eiseres. Verweerder heeft aldus geen recht of legitiem belang op het gebruik van de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. De domeinnaam is later geregistreerd dan het merk en de handelsnamen van eiser en gezien het gebruik van de website is het voor de geschillenbeslechter duidelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de rechten van Eiseres. Verweerder lijkt de domeinnaam te gebruiken om activiteiten van Eiseres te verstoren en schade aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van haar Merk toe te brengen. Ook het gebruik van gelijkende Adwords en het feit dat Verweerder een vals adres heeft opgegeven, wijst op kwade trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug