Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Ebo van den Bor – Van den Bor

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak:
27-01-2011
Rolnummer:
209635 / KG ZA 10-807
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
vandenbor.eu
Eiser(es):
Ebo van den Bor B.V.
Verweerder:
Van den Bor B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, .eu-domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
22-03-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Ebo van den Bor B.V., een familiebedrijf dat zich bezighoudt met het leveren van oriëntaalse en mediterrane producten aan horecagelegenheden. Eiser is houder van de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor. Gedaagde is Van den Bor B.V. Eiser verlangt dat gedaagde met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam “vandenbor.eu” staakt en gestaakt houdt en de domeinnaamregistratie opheft.

Met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam vandenbor.eu merkt de voorzieningenrechter op dat dit gebruik door Van den Bor BV een inbreuk maakt op de woordmerken van Ebo van den Bor BV. In de domeinnaam is het teken Van den Bor opgenomen en op de website wordt het Van den Bor-logo afgebeeld waarin het teken Van den Bor ook voorkomt, dit terwijl onweersproken is dat het de bedoeling van Van den Bor BV is om de website in het economisch verkeer te gebruiken ten einde informatie te verstrekken over de door haar aangeboden producten en dus ter onderscheiding van de door haar geleverde waren of diensten.

Mede gelet op de grote overeenstemming tussen de woordmerken van eiser en het teken van gedaagde en de grote overeenstemming in de aangeboden diensten van eiser en gedaagde oordeelt de voorzieningenrechter dat bij het gebruik van deze domeinnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan.

De voorzieningenrechter gebiedt Van den Bor Van den Bor BV met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam vandenbor.eu te staken en gestaakt te houden en de domeinnaamregistratie op te heffen.


Terug