Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

ECOBoard International B.V. – Eco Board Company International B.V.

Procedure:
kantonprocedure
Instantie:
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak:
21-05-2019
Rolnummer:
7431637
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2019:2216
Domeinnaam:
ecoboardinternational.com
Eiser(es):
ECOBoard International B.V.
Verweerder:
Eco Board Company International B.V.
Resultaat procedure:
Vordering gedeeltelijk afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, .com-domeinnamen
Domjur-nummer:
2019-1340
Publicatiedatum:
30-09-2019
Kern:

Verzoeker heeft de kantonrechter verzocht om Verweerder te veroordelen tot het wijzigen van de handelsnaam en de Domeinnaam zodat daarin in elk geval niet meer in voorkomt het woord ‘’ECOboard’’ of ‘’Eco Board’’. De kantonrechter is echter tot de conclusie gekomen dat Verweerder de Domeinnaam feitelijk niet kan wijzigen. Het gebruik kan slechts worden gestaakt. Het verzoek met betrekking tot het wijzigen van de Domeinnaam kan daarom feitelijk niet worden toegewezen. Dit betekent echter niet dat Verweerder geen inbreuk maakt op de handelsnaam als zij deze Domeinnaam als handelsnaam blijft voeren. 

Samenvatting

Verzoeker is ECOBoard International B.V. uit Nederland. De activiteiten van Verzoeker bestaan met name uit de internationale verkoop van ecologische vezelplaten. Verzoeker maakt gebruik van een website die is te bereiken via de domeinnamen <ecoboardinternational.com> en <eco-boards.eu>. De inhoud van de via die domeinnamen te bereiken internetpagina’s is identiek. Bovendien heeft Verzoeker de termen ECO-BOARDS en ECOBOARD als Internationaal en Europees beeldmerk laten registeren (hierna: Merken)

Verweerder is Eco Board Company International B.V. Dit bedrijf richt zich ook op (onder meer) de internationale verkoop van ecologische vezelplaten. Verweerder beheert haar website via de domeinnaam <ecoboardinternational.com> (hierna: Domeinnaam). 

Verzoeker en Verweerder kennen elkaar al jaren en hebben tussen 2012 en 2017 diverse gesprekken en onderhandelingen gevoerd om een samenwerking aan te gaan met betrekking tot de productie en verkoop van ecologische vezelplaten in en buiten Europa. In het kader van de geplande samenwerking zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de Merken. Echter, tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan en partijen zijn hierdoor elkaars concurrenten geworden. In 2018 heeft Verzoeker Verweerder gesommeerd tot staking van handelsnaaminbreuk en merkinbreuk. Verweerder heeft niet aan de sommatie voldaan. 

Verzoeker verzoekt, onder meer, dat de handelsnamen en de Domeinnaam zodanig worden gewijzigd dat daarin in elk geval niet meer in voorkomt het woord ‘’ECOboard’’ of ‘’Eco Board’’. 

De kantonrechter is van oordeel dat Verweerder reeds door het gebruik van de Domeinnaam Eco Board eveneens als handelsnaam gebruikt. Dat in de Domeinnaam de toevoeging ‘international’ ontbreekt maakt dit niet anders. Het gebruik van de Domeinnaam kwalificeert als handelsnaamgebruik omdat de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft en Verweerder onder deze naam deelneemt aan het handelsverkeer. 

De kantonrechter veroordeelt Verweerder om de handelsnaam zodanig te wijzigen dat het woord ‘’ECOboard’’ of ‘’Eco Board’’ daarin niet voorkomt. Met betrekking tot de Domeinnaam overweegt de kantonrechter het volgende: Verweerder kan de Domeinnaam feitelijk niet wijzigingen, maar slechts het gebruik daarvan staken en eventueel een gewijzigde domeinnaam laten registreren. Dit onderdeel van het verzoek kan daarom feitelijk niet worden toegewezen. Dit betekent echter niet dat Verweerder geen inbreuk maakt op de handelsnaam als zij deze Domeinnaam als handelsnaam blijft voeren. 


Terug