Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Edena - Gedaagden

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Rotterdam, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
21-07-2008
Rolnummer:
309919/KG ZA 08-591
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
allesvanallesvan.nl en allesvan-allesvan.nl
Eiser(es):
Edena
Verweerder:
Gedaagden
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk
Domjur-nummer:
2009-443
Publicatiedatum:
17-09-2009
Kern:

Samenvatting

In maart 2006 heeft Edena (eiseres) het woordmerk en het beeldmerk 'Alles Van' (hierna: de merken) gedeponeerd. Beide merken zijn in licentie uitgegeven aan GLV Franchise B.V. (hierna: 'GLV').

In december 2007 heeft GLV als franchisegever met Nova auto's Zoetermeer B.V. (hierna: 'Nova') een franchiseovereenkomst gesloten, die onder meer aan Nova het recht gaf de merken te gebruiken. In april 2008 hebben gedaagden sub 1 en 2 (gedaagde sub 1 is rechtsgeldig vertegenwoordiger van Nova) de Domeinnamen <allesvanallesvan.nl> en <allesvan-allesvan.nl> geregistreerd.

Per brief van 17 juni 2008 heeft GLV aan Nova medegedeeld dat zij de franchiseovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbond. Edena vordert in kort geding een verbod voor gedaagden om de merken te gebruiken en overdracht van de domeinnamen aan haarzelf. Zij grondt haar vorderingen op art. 2.20 lid 1 BVIE en haar vrees dat gebruik van de merken en de domeinnamen onherstelbare reputatieschade aan de merken zal toebrengen. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Zij stellen ten eerste dat zij op grond van de franchiseovereenkomst gerechtigd zijn tot gebruik van de merken en ten tweede dat de merkregistraties nietig zijn wegens onvoldoende onderscheidend vermogen van de woorden </allesvan-allesvan.nl></allesvanallesvan.nl>'<allesvanallesvan.nl><allesvan-allesvan.nl>alles van</allesvan-allesvan.nl></allesvanallesvan.nl>'<allesvanallesvan.nl><allesvan-allesvan.nl>.

Geen van beide verweren wordt gevolgd. De voorzieningenrechter oordeelt niet over de geldigheid van de ontbinding van de franchiseovereenkomst, doch is niet van oordeel dat de overeenkomst tussen GLV en Nova gedaagden in prive ooit het recht gaf de merken te gebruiken.

Het is onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure de nietigheid van de merken zal worden uitgesproken, zodat daarvan in kort geding ook niet wordt uitgegaan. Wel oordeelt de voorzieningenrechter dat aan het woordmerk weinig bescherming toekomt, nu aan de woorden </allesvan-allesvan.nl></allesvanallesvan.nl>'<allesvanallesvan.nl><allesvan-allesvan.nl>alles van</allesvan-allesvan.nl></allesvanallesvan.nl>'<allesvanallesvan.nl><allesvan-allesvan.nl> nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt. Aldus is de voor toewijzing van een verbod in kort geding vereiste mate van aannemelijkheid dat het enkele gebruik hiervan door derden snel tot verwarring zal leiden niet bereikt, zeker niet als dit gebruik uitsluitend bestaat uit het te koop aanbieden van de domeinnamen. De vordering tot overdracht van de Domeinnamen wordt daarom afgewezen.

</allesvan-allesvan.nl></allesvanallesvan.nl>


Terug