Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiser - Dutch Media Investments

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Rotterdam, sector civiel recht
Datum uitspraak:
14-06-2010
Rolnummer:
356176 / KG ZA 10-540
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
decibel.nl
Eiser(es):
[eiser]
Verweerder:
Dutch Media Investments
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Executiegeschil
Domjur-nummer:
2010-598
Publicatiedatum:
29-08-2010
Kern:

Samenvatting

Executiegeschil over vonnis van het hof Amsterdam van 9 maart 2010 (DomJur 2010-598). In geschil was of de domeinnaam decibel.nl ook onder de overeenkomst van overdracht aan DMI valt. Het hof heeft geoordeeld dat dat inderdaad het geval is, Y werd veroordeeld het nodige te doen opdat DMI binnen 24 uur na betekening houder van de domeinnaam zou worden.

 

Eiser vordert dat de executie van het tussen partijen gewezen arrest wordt opgeschort tot de dag van uitspraak in de bodemprocedure over de verschuldigdheid van dwangsommen.

 

Eiser stelt binnen de termijn een formulier voor wijziging van domeinnaamhouder aan DMI te hebben toegezonden. DMI wilde het formulier niet tekenen omdat het geantedateerd was, maar zonder de medewerking van DMI kon eiser de registratie bij SIDN niet wijzigen. DMI is van mening dat eiser niet al datgene heeft gedaan dat nodig is om de wijziging door te voeren en heeft beslag gelegd in verband met de verbeurde dwangsommen.

 

De vraag is of eiser al dan niet aan het genoemde vonnis heeft voldaan.

Eiser heeft DMI op 10 en 16 maart 2010 een ondertekend formulier voor wijziging van de domeinnaamhouder toegezonden. DMI stelt de e-mail van 10 maart niet te hebben ontvangen. Het had op de weg gelegen van eiser om navraag te doen bij DMI of de mail correct was ontvangen. Nu zij dit niet heeft gedaan en DMI pas op 16 maart 2010 in het bezit kwam van het ondertekende formulier, zijn van 10 tot 16 maart dwangsommen verbeurd.

 

De rechter is van mening dat het niet redelijk is van eiser te vragen een andere weg te bewandelen om tot wijziging van de domeinnaamhouder te komen, gezien SIDN hier ook een speciaal formulier voor hanteert. Dwangsommen ontstaan na 16 maart zijn in ieder geval niet verbeurd.

 

Het staat DMI vrij het beslag ten gelde te maken, voor zover dat nodig is om het bedrag te incasseren. Daaraan staat niet in de weg dat de (overige) beeldmerken van eiser op deze manier onder voor eiser zeer ongunstige voorwaarden in handen komen van DMI of haar medestanders. De vordering tot opschorting van de dwangsommen wordt afgewezen.


Terug