Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[eiser] – [gedaagde 2] – SAVE-ME B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
07-07-2016
Rolnummer:
C/13/609075 / KG ZA 16-632 MW/TF
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2016:5297
Domeinnaam:
save-id.nl
Eiser(es):
[eiser]
Verweerder:
[gedaagde 2] en SAVE-ME B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
2016-1203
Publicatiedatum:
27-10-2016
Kern:

De handelsnamen en merken van partijen stemmen niet zodanig overeen dat dit een inbreuk vormt op de rechten van [eiser]. De voorzieningenrechter constateert dat er geen concurrentiebeding is dat [gedaagde 2] verhindert om gebruik te maken van de domeinnaam. Het gebruik door [gedaagde 2] van de domeinnaam www.save-id.nl als handelsnaam is wel strijdig met het handelsnaamrecht van [eiser], daarom moet [gedaagde 2] deze domeinnaam overdragen aan [eiser].

Samenvatting

[eiser] en [gedaagde 2] hebben samen de vennootschap onder firma ‘Safe-ID’ gevoerd. Onder de naam Safe iD boden zij producten en diensten aan die de persoonlijke veiligheid verhogen, specifiek producten die te dragen zijn. Op 16 februari 2015 hebben partijen een uittredingsovereenkomst gesloten. Daarin is bepaald dat [gedaagde 2] afstand neemt van alle rechten met betrekking tot Safe-ID vof. [eiser] heeft de onderneming als eenmanszaak voortgezet onder dezelfde handelsnaam Safe iD. [eiser] heeft het Benelux beeldmerk van de vennootschap op naam van zijn eenmanszaak laten zetten. Het beeldmerk bestaat uit de tekst “Safe iD”, in zwarte en groene letters. [eiser] maakt gebruik van de domeinnaam safe-id.nl. [gedaagde 2] is enig bestuurder en aandeelhouder van Save-Me B.V. Sinds april 2016 verhandelt [gedaagde 2] soortgelijke producten en diensten als [eiser], onder de merk- en handelsnaam Save-me. [gedaagde 2] is houder van beeldmerk “save me” in zwarte en oranje letters. [gedaagde 2] gebruikt de domeinnaam save-me.nu, maar heeft ook de volgende domeinnamen vastgelegd: save-me.nl, safe-me.nl en save-id.nl. Alle domeinnamen van [gedaagde 2] linken door naar de website www.save-me.nu. [eiser] vordert in kort geding dat [gedaagde 2] het gebruik van de handelsnamen Save-me en Save-id en van de domeinnamen staakt en de domeinen overdraagt aan [eiser]. [eiser] beroept zich op artikel 5 Handelsnaamwet, inbreuk van merkrecht (art. 2.20 lid 1sub b BVIE), en op onrechtmatige daad. [gedaagde 2] stelt dat hij toestemming heeft gekregen van [eiser] om ‘iets soortgelijks als Safe-ID te beginnen’.

Volgens de voorzieningenrechter is de kernvraag of de handels- en merknaam Save-me overeenstemt of slechts gering afwijkt van de handels- en merknaam Safe iD. Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van de totaalindruk van een handelsnaam of merk die bij de gemiddelde consument wordt achtergelaten. Volgens de voorzieningenrechter zal de consument beide namen in verband brengen met persoonlijke veiligheid. Daarnaast is er auditief een aanzienlijke overeenstemming. Visueel is er overeenstemming door het gebruik van het woord ‘safe’/’save’ en het teken van een hart. Echter, er zijn ook verschillen: de lettertypen en kleuren zijn anders, daarnaast verschillen ‘safe iD’ en ‘save me’ in betekenis. Beide namen hebben gering onderscheidend vermogen en zijn vooral beschrijvend, bovendien zijn er meer aanbieders op het internet van gelijksoortige producten die gebruik maken van namen die lijken op ‘safe iD’ en ‘save me’. Op basis van al deze argumenten concludeert de voorzieningenrechter dat er onvoldoende overeenstemming is tussen de namen Safe iD en Save-me en tussen de beeldmerken om een inbreuk aan te nemen. De volgende grond die de voorzieningenrechter beoordeelt is het beroep van [eiser] op onrechtmatige daad. Volgens [eiser] zou [gedaagde 2] in strijd handelen met de uittredingsovereenkomst en zou [gedaagde 2] [eiser] onrechtmatig beconcurreren. Volgens de voorzieningenrechter is hier geen sprake van, de voorzieningenrechter wijst op de e-mail die [eiser] heeft gestuurd aan [gedaagde 2] waarin is bepaald dat [gedaagde 2] geen concurrentiebeding heeft. Tot slot beoordeelt de voorzieningenrechter of het gebruik van de domeinnaam www.save-id.nl als handelsnaamgebruik kan worden aangemerkt en of dit strijdig is met het handelsnaamrecht van [eiser]. Volgens de voorzieningenrechter kan het gebruik van de domeinnaam www.save-id.nl inderdaad worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. De domeinnaam is vrijwel identiek aan de handelsnaam van [eiser], het enige verschil is het gebruik van de letter ‘v’ in plaats van ‘f’. Hierdoor is verwarring te duchten. De voorzieningenrecht veroordeelt [gedaagde 2] onder andere om het gebruik van de domeinnaam www.save-id.nl gestaakt te houden en de domeinnaam over te dragen aan [eiser].

De vordering wordt toegewezen.


Terug