Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiser - Gedaagde (Mesologie Zwolle)

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak:
12-12-2016
Rolnummer:
C/08/192160 / KG ZA 16-321
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2016:4885
Domeinnaam:
mesologie-zwolle.nl
Eiser(es):
[Eiseres]
Verweerder:
[gedaagde]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2017-1234
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Hoewel de handelsnaam ‘Mesologie Zwolle’ beschrijvend is, is het gebruik ervan door gedaagde onrechtmatig. De domeinnamen en aard/vestiging van de ondernemingen zijn identiek. Het verwarringsgevaar heeft zich al vijfmaal gerealiseerd. Het verwijderen van de handelsnaam ‘Mesologie Zwolle’ van de website van Gedaagde is niet voldoende om dit verwarringsgevaar te voorkomen.

Samenvatting

Eiseres handelt sinds 2012 onder de naam Mesologie Zwolle. Sinds 17 oktober 2012 is zij houder van de domeinnaam mesologiezwolle.nl. Gedaagde heeft een Mesologiepraktijk, welke tot 1 mei 2016 onder de handelsnaam ‘Praktijk voor Complementaire Geneeskunde Drenthe’ handelde en na 1 mei onder de naam ‘Praktijk voor Complementaire Geneeskunde’. Gedaagde is sinds 2016 houder van de betwiste domeinnaam mesologie-zwolle.nl. Eiseres vordert staking van de domeinnaam mesologie-zwolle.nl alsmede het gebruik van het emailadres info@mesologie-zwolle.nl op straffe van een dwangsom.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde de naam niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor haar activiteiten. Daarmee ‘kleurt’ zij die domeinnaam als handelsnaam. Het gebruik van Mesologie Zwolle moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, waardoor Gedaagde handelt in strijd met de handelsnamen van Eiseres. Het verwijderen van de handelsnaam Mesologie Zwolle van de website doet hier niets aan af. 

De voorzieningenrechter overweegt dat de aanduiding ‘Mesologie Zwolle’ beschrijvend is voor de diensten die eiseres en gedaagde leveren. Het moet in beginsel voor een ieder mogelijk zijn om zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam. Het gebruik is alleen onrechtmatig wanneer bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van gedaagde onrechtmatig is. De domeinnamen zijn volledig identiek, als ook de aard en plaats van vestiging van ondernemingen. Het verwarringsgevaar heeft zich al vijf keer gerealiseerd, ook na de wijziging op de website van gedaagde.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug