Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[eiser] – [gedaagde] - Slaapspecialist

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak:
19-07-2016
Rolnummer:
C/05/304159 / KG ZA 16-269
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2016:4864
Domeinnaam:
[website 2]
Eiser(es):
[eiser]
Verweerder:
[gedaagde]
Resultaat procedure:
de vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2016-1202
Publicatiedatum:
30-09-2016
Kern:

Onrechtmatig gebruik van de domeinnaam [website 2] als handelsnaam. Gedaagde maakt gebruik van deze domeinnaam en handelsnaam om kosten te besparen op vindbaarheid in zoekmachine Google, maar trekt door het verwarringsgevaar met de handelsnaam van eiser klanten weg van eiser.

Samenvatting

Eiser drijft sinds 1 juni 2014 een onderneming die zich bezig houdt met advies over en de handel in bedden, beddengoed en aanverwante artikelen. Eiser maakt gebruik van de geregistreerde handelsnaam [bedrijf 1]. Eiser heeft op 16 juni 2014 de domeinnaam [website 1] geregistreerd. Gedaagde drijft sinds 28 juni 2012 een onderneming met dezelfde activiteiten. Gedaagde maakt gebruik van de geregistreerde handelsnaam [bedrijf 2]. Gedaagde heeft op 3 september 2014 de domeinnaam [website 2] geregistreerd. Hij gebruikt deze domeinnaam sinds 2016 en deze linkt door naar zijn website die bekend is onder de domeinnaam [website 3]. Gedaagde noemt op deze website op meerdere plekken de naam [bedrijf 1]. Eiser vordert dat gedaagde wordt bevolen het gebruik van de handelsnaam [bedrijf 1] en de domeinnaam [website 2] te staken en deze domeinnaam aan eiser over te dragen. Gedaagde heeft hiertegen verweer gevoerd. Volgens eiser is er sprake van een schending van artikel 5 Handelsnaamwet omdat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek doordat gedaagde gebruik maakt van van de domeinnaam [website 2] en de naam [bedrijf 1] en is er subsidiair sprake van onrechtmatige daad.

De voorzieningenrechter stelt dat in beginsel een domeinnaam niet meer dan een internetadres is, maar in geval van bijkomende omstandigheden kan een domeinnaam ook gebruikt worden als handelsnaam. Volgens de voorzieningenrechter is daar in dit geval sprake van. Gedaagde gebruikt op de homepage van zijn website [website 3] en onderaan iedere subpagina herhaaldelijk de naam [bedrijf 1]. Daarmee treedt gedaagde onder de naam [bedrijf 1] naar buiten en wordt deze naam op zijn website ook als handelsnaam gebruikt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam [website 2] in combinatie met het vermelden van de naam [bedrijf 1] op de website als handelsnaamgebruik moet worden aangemerkt. De volgende vraag is of dit een schending is van artikel 5 Handelsnaamwet. Vaststaat dat eiser de handelsnaam [bedrijf 1] al gebruikte voordat gedaagde dit ging doen. Echter, volgens de voorzieningenrechter is de handelsnaam van eiser beschrijvend van aard, aangezien deze bestaat uit een in de beddenbranche gebruikelijke beschrijvende term, ‘slaapspecialist’, en een geografische aanduiding. Aan een beschrijvende handelsnaam komt weinig bescherming toe, er is dan ook geen schending van artikel 5 Handelsnaamwet. Onder bepaalde omstandigheden kan een inbreuk op een dergelijke beschrijvende handelsnaam toch onrechtmatig zijn. De voorzieningenrechter stelt eerst vast dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de twee handelsnamen in kwestie: de handelsnamen zijn bijna identiek aan elkaar, de aard van beide ondernemingen is gelijk en de partijen zijn gevestigd in dezelfde regio. Ten tweede acht de voorzieningenrechter de reden van belang waarom gedaagde gebruik maakt van deze domeinnaam en handelsnaam. Gedaagde heeft aangevoerd deze naam te gebruiken zodat hij beter gevonden kan worden via internetzoekmachine Google. Deze twee omstandigheden tezamen leiden de voorzieningenrechter tot het oordeel dat gedaagde onrechtmatig handelt jegens eiser. Gedaagde maakt alleen maar gebruik van domeinnaam [website 2] om kosten te besparen op een zoekmachinespecialist, maar trekt hiermee klanten van eiser weg of zaait verwarring onder die klanten. Gedaagde kan ook voor een betere online vindbaarheid zorgen zonder gebruik te maken van dezelfde aanduiding als zijn concurrent. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde de domeinnaam moet overdragen aan eiser.

De vordering wordt toegewezen.


Terug