Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiser - Gedaagde

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Utrecht, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
22-06-2010
Rolnummer:
287179 / KG ZA 10-429
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[domeinnaam naam eiser]
Eiser(es):
eiser
Verweerder:
gedaagde
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Domjur-nummer:
2010-604
Publicatiedatum:
29-08-2010
Kern:

Samenvatting

Eiser is neuroloog, gedaagde beschuldigt eiser van een medische misser en heeft grievende uitlatingen over eiser geplaatst op haar website sin-nl.org en [domeinnaam naam eiser].

 

Eiser vordert dat de website en de gewraakte passages van internet worden verwijderd en verwijderd gehouden, Daarnaast vordert eiser dat gedaagde wordt veroordeeld de domeinnaamhouder te verzoeken de website te verwijderen en om een verzoek in te dienen bij exploitanten van zoekmachines tot het verwijderen van de inhoud van de website.

Eiser voert aan dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld. De uitlatingen zijn volgens eiser disproprtioneel, aan te merken als smaad en tasten de eer en goede naam van eiser aan. Daarnaast is geen toestemming gegeven voor het gebruik van de naam van eiser.

 

Domeinnaam.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld door zonder voorafgaande toestemming de domeinnaam die identiek is aan de naam waaronder eiser bekend is te registreren. Dit druist in tegen de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een ander persoon of goed betaamt. Ook het niet staken van het gebruik van die domeinnaam na verzoek van eiser is onrechtmatig.

 

Daarbij komt dat gedaagde door het registreren van de domeinnaam aan eiser de mogelijkheid heeft ontnomen om zelf te kiezen of de domeinnaam mocht worden geregistreerd, hetgeen in beginsel reeds onrechtmatig is. Eiser heeft meer belang bij de domeinnaam dan gedaagde.

 

Inhoud website.

Ter beoordeling van de vraag of de uitlatingen waarvoor gedaagde verantwoordelijk is, onrechtmatig zijn jegens eiser, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Het gevorderde vormt een beperking van artikel 10 EVRM.

 

Het staat gedaagde in beginsel vrij om zich kritisch uit te laten over gesignaleerde gebeurtenissen en ervaringen. Daartegenover staat dat de grenzen die de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer met zich brengt niet dienen te worden overschreden. Daar is sprake van wanneer de uitlatingen feitelijk onjuist en onnodig grievend zijn.

 

De voorzieningenrechter acht de volgende omstandigheden van belang:

- Aard van de uitlatingen en de ernst van de verwachte gevolgen voor eiser. Gedaagde heeft zeer zware en diffamerende beschuldigingen gedaan. Deze bewoordingen zijn niet door feiten gestaafd en suggereren dat eiser in strafrechtelijke procedures is veroordeeld of verwikkeld. Voldoende aannemelijk is dat deze uitlatingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor eiser en zijn praktijk.

- Ernst van de misstanden welke de uitlatingen aan de kaak beogen te stellen. Gedaagde voert aan de doofpot cultuur te willen doorbreken. De voorzieningenrechter acht dit onvoldoende grond om zich op bovenvermelde wijze over eiser uit te laten.

- Gedrag van de benadeelden en de omstandigheid dat de uitlatingen op internet zijn gedaan. Wanneer men op internet zoekt naar informatie over de maatschap, voeren vele zoekresultaten naar de uitlatingen op website [domeinnaam]. Op de homepage staat eiser afgebeeld met naam. Daarnaast wordt eiser genoemd onder het kopje 'medische misdrijven'.

Op basis van genoemde omstandigheden acht de voorzieningenrechter de uitlatingen in haar geheel onrechtmatig jegens eiser. Het belang van eiser op bescherming van zijn eer en goede naam weegt zwaarder.

 

Gedaagde wordt bevolen de website en uitlatingen te verwijderen en verwijderd te houden en bij de domeinnaamhouder en exploitanten van zoekmachines van de website een verzoek in te dienen tot het verwijderen en verwijderd houden van de website en passages.

 

De vorderingen van eiser worden toegewezen.


Terug