Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[eiser] Holding B.V. – Tetra

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
17-07-2012
Rolnummer:
DNL2012-0020
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
greencab.nl
Eiser(es):
[eiser] Holding B.V.
Verweerder:
Tetra
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-07-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres [Eiser] Holding B.V., houdster van de Beneluxmerken GREEN CAB en GREENCAB. Verweerder is Tetra en heeft de domeinnaam greencab.nl geregistreerd ten behoeve van een derde partij. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam volgens artikel 2.1 van de Geschillenregeling.

De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de merken van eiseres, aangezien de domeinnaam identiek is aan het merk van eiseres.

De geschillenbeslechter stelt vast dat verweerder onder de domeinnaam geen waren of diensten aanbiedt. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd is met het oog “daar op termijn een passend product bij te vinden”. De geschillenbeslechter stelt dat de reservering van de domeinaam voor toekomstig gebruik niet automatisch betekent dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De termen “green” en “cab” zijn bestaande Engelse woorden, welke in het Nederlands “groen(e)” en “taxi” als (mogelijke) betekenis hebben, en als zodanig ook bij het Nederlandse publiek bekend zijn. Hiermee heeft de domeinnaam tenminste een sterk verwijzend karakter. Op grond hiervan kan de geschillenbeslechter niet uitsluiten dat verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd met het oog deze op een zodanig beschrijvende wijze voor de door hem aan te bieden producten of diensten te gebruiken, dat het gebruik zou vallen onder de beperking van het merkrecht van eiser zoals bepaald in artikel 2.23 lid 1, sub b Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (“BVIE”). Derhalve is niet voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt ten slotte vast dat er geen relevante omstandigheden aannemelijk zijn geworden waaruit zou blijken dat verweerder te kwader trouw was ten tijde van de registratie van de domeinnaam. Het enkele feit dat de domeinnaam (op initiatief van eiser) te koop is aangeboden, is onvoldoende om te kunnen concluderen tot registratie en/of gebruik te kwader trouw aan de zijde van Verweerder.

De geschillenbeslechter wijst het gevorderde af.


Terug