Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Eiser] - Prostelko

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak:
22-10-2014
Rolnummer:
194135 / KG ZA 14-405
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBLIM:2014:9038
Domeinnaam:
prostelko.nl en prostelkonederland.nl
Eiser(es):
[Eiser]
Verweerder:
Prostelko
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Contractuele geschillen, Executiegeschil
Domjur-nummer:
2015-1101
Publicatiedatum:
23-02-2015
Kern:

De vordering tot overdracht van de domeinnamen prosteko.nl en prostelkonederland.nl wordt afgewezen, omdat eiser niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er sprake is van een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Samenvatting

Eiser is [eiser]. Eiser heeft een stelkozijn ontwikkeld waarvoor octrooi is aangevraagd. Gedaagde is Prostelko Europe B.V. Eiser en gedaagde hebben een licentieovereenkomst gesloten, waarin aan gedaagde het alleenrecht tot productie en verkoop van het stelkozijn is verleend. Daarnaast is aan gedaagde het gebruikersrecht verleend van de website van eiser en mag gedaagde de handelsnaam Prostelko gebruiken. Tussen eiser en gedaagde is eerder een geschil ontstaan, waarbij eiser is veroordeeld om zich te onthouden van handelingen die in strijd zijn met het alleenrecht van gedaagde en de website van Prostelko weer vrij moet geven aan gedaagde. Na deze uitspraak heeft eiser de licentieovereenkomst ontbonden, vanwege het tekortschieten van gedaagde in de op haar rustende verplichtingen. Eiser vordert dan ook gedaagde te bevelen de registratie van de domeinnamen, waarin het merk Prostelko voorkomt, op eigen kosten over te dragen aan eiser.

Omtrent het executiegeschil blijkt dat partijen twisten over de vraag welke website, prostelko.nl of prostelkonederland.nl, in het vonnis wordt bedoeld. De website prostelkonederland.nl is wel aan gedaagde overgedragen, maar de website prostelko.nl niet. Gezien het feit dat eiser de website prostelko.nl vier jaar eerder aan gedaagde heeft overgedragen, maar inmiddels zelf een eigen website prostelko.nl heeft waarop zijn eigen naam en adresgegevens staan vermeld alsmede dat de website doorverwijst naar zijn eigen website en niet naar de website van gedaagde, oordeelt de voorzieningenrechter dat eiser in strijd heeft gehandeld met de eerdere uitspraak.

Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan de vereisten voor een geslaagd beroep op de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst op zowel de b-grond als de c-grond is voldaan. De vordering tot overdracht van beide domeinnamen komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

De vordering wordt afgewezen.


Terug